Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6000
Title: Dimensies van sociaal leren in een paboleernetwerk.
Authors: Vrieling, Emmy
De Laat, Maarten
Besselink, Eric
Ubbink, Marieke
Keywords: project Iselinge
sociaal leren
Issue Date: Mar-2015
Publisher: Open Universiteit
Citation: Vrieling, E., De Laat, M., Besselink, E., & Ubbink, M. (2015). Dimensies van sociaal leren in een paboleernetwerk. OnderwijsInnovatie, 17(1), 17-24.
Abstract: In dit artikel wordt beschreven hoe op Hogeschool Iselinge een leernetwerk van pabostudenten, pabodocenten en leerkrachten uit het primair onderwijs vorm heeft gekregen. Ook wordt toegelicht op welke manier in informele ontmoetingen sociaal leren gestalte heeft gekregen. Er worden conclusies getrokken voor essentiĆ«le dimensies van sociaal leren die de bewustwording en ontwikkeling van het groepsproces kunnen ondersteunen. Hierbij is vooral onderzocht welke sociale configuratie van de groep ondersteunend kan zijn voor het optimaliseren van de rol van de student in een leernetwerk met experts. De bevindingen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het leernetwerk.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6000
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OI_2015_1_PraktischArtikel.pdf93.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.