Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6013
Title: Op zoek naar een adequaat zoekproces; Vergelijking van een faceted en semantische zoekvariant in een academisch zoekdomein voor een exploratieve werktaak
Authors: Oostenrijk, Rineke
Keywords: semantisch zoeken
exploratief zoeken
Semantisch Web-technologie
ontologie gebaseerde annotatie
Issue Date: 21-Apr-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek verkent het verschil in exploreren van een zoekresultaat tussen een standaard-zoeksysteem – Information Retrieval (IR) systeem – met facetten en een semantisch verrijkt zoeksysteem in een kennisinstituut, waarbij onderzoekers op zoek zijn naar informatie binnen de digitale publicaties van het instituut. Het semantisch verrijkte systeem is een prototype dat gebruikmaakt van zowel een IR-systeem als een ontologie (kennisrepresentatie) voor het kennisdomein van het instituut. Het zoekalgoritme is gebaseerd op Semantic Web-technologieën. De onderzoeksvraag is of dit laatste systeem leidt tot een adequater zoekproces bij exploratief zoeken. Onderzoekers voeren in een experiment met beide zoeksystemen een opdracht uit voor een casus. De formulering van casus en opdracht moet leiden tot exploratief zoekgedrag. Het experiment resulteert in een verzameling geselecteerde publicaties bij de casus en antwoorden op enquêtevragen. Conclusie: een semantisch verrijkt zoeksysteem leidt niet tot een hogere systeemrelevantie, taakrelevantie of gebruikersrelevantie en is niet vanzelfsprekend adequater. De helft van de onderzoekers ziet wel een potentiële waarde in een dergelijk systeem, maar niet in deze vorm. Eigenschappen van gebruikers, casussen en zoekinterfaces spelen mee in de beoordeling van het zoeksysteem; deze zijn onvoldoende onderkend bij de uitwerking van het experiment. Vervolgonderzoek naar deze aspecten is nodig.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6013
Appears in Collections:MSc Computer Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20150414_Oostenrijk.pdf3.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.