Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6014
Title: Hoe wordt blended learning ondersteund door de ICT-afdelingen in het hoger onderwijs?
Authors: Menko, Robbert
Keywords: blended learning
ICT-afdeling
ondersteuning
hoger onderwijs
Issue Date: 21-Apr-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Met de komst van blended learning wordt meer technologie in het onderwijs ingezet en krijgen docenten meer te maken met de ICT-afdeling. De kans bestaat dat de bestaande kloof tussen het onderwijs en de ICT-afdeling wordt vergroot wanneer de ICT-ondersteuning bij de implementatie van blended learning niet volgens verwachting wordt uitgevoerd. De vraag wat de rol van de ICT-afdeling moet zijn en momenteel is bij de implementatie van blended learning, staat in dit afstudeeronderzoek dan ook centraal. Vanuit het literatuuronderzoek zijn stakeholders, blended learning-modellen en 26 vormen van ICT-ondersteuning ge├»dentificeerd. Op basis van deze resultaten is een online vragenlijst ontworpen om inzicht te krijgen in de toegepaste modellen van blended learning en om de afstemming te kunnen beoordelen. De vragenlijst is afgenomen onder CIO's, IT-managers, decanen/faculteitsdirecteuren en vice-decanen/opleidingsdirecteuren. Het praktijkonderzoek heeft uitgewezen dat respondenten blended learning voornamelijk zien als aanvulling op face-to-face onderwijs en heeft geresulteerd in een overzicht waarin per vorm de wenselijkheid en werkelijke uitvoering weergegeven is. Voor de vastgestelde discrepantie worden aanbevelingen gedaan om tot betere afstemming te komen. In het onderzoek is ook de samenhang tussen blended learning-modellen en enkele gewenste vormen van ICT-ondersteuning geconstateerd. Het is daarom belangrijk dat er regelmatig dialoog plaatsvindt tussen de stakeholders.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6014
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20150414_Menko.pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.