Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6015
Title: Succesfactoren voor het gebruik van dashboards voor de monitoring van de KPI-studierendementen & studentverloopgegevens bij hoger-onderwijsorganisaties
Authors: Wijffels, Jurrian
Keywords: dashboard
key performance indicator
studierendementen hoger onderwijs
succesfactoren
Issue Date: 21-Apr-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek zijn de succesfactoren gemeten die een rol spelen bij het visualiseren van de prestatie-kengetallen over studierendementen en studentverloopgegevens (instroom, doorstroom en uitstroom van studenten) door middel van dashboardtoepassingen. Deze prestatie-kengetallen worden Key Performance Indicator genoemd, afgekort KPI. Dashboardtoepassingen worden steeds vaker ingezet bij hoger-onderwijsorganisaties om prestatiecijfers in één oogopslag inzichtelijk te maken. De succesfactoren uit dit onderzoek zijn vertaald naar een 'succesfactorenmodel dashboardgebruik & KPI-gebruik'. De succesfactoren zijn aan de hand van het succesfactorenmodel gemeten door twee dashboardtoepassingen met elkaar te vergelijken. De eerste toepassing is een dashboard dat gebouwd is in Excel. Dit Excel-dashboard wordt binnen het onderwijsinstituut gebruikt door het managementteam voor het monitoren van de KPI-kengetallen De tweede dashboardtoepassing is een rapportageportaal. Dit rapportageportaal beschikt over een rapportagevoorziening (SQL reporting services) op grond waarvan medewerkers uit de onderwijsorganisatie rapportages opvragen, bijvoorbeeld over studierendementen. De onderzoeksgegevens zijn verzameld aan de hand van een 'mixed-methods-onderzoek', waarbij zowel kwalitatieve expertinterviews als kwantitatieve online enquêtes zijn afgenomen. Op grond van de onderzoeksgegevens blijkt dat er verschillen worden geconstateerd in het gebruik van beide dashboardtoepassingen. Oorzaken die hieraan ten grondslag liggen, zijn onder andere gebruiksvriendelijkheid, geavanceerdheid en de toegevoegde waarde in de ogen van de dashboardgebruikers.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6015
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20150414_Wijffels.pdf8.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.