Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6016
Title: Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties
Authors: Koff, Ron de
Keywords: best-practice
ERP-software
ERP-implementatie
modelmatige aanpak
onderbouwde keuze
overheidsorganisatie
Issue Date: 21-Apr-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De literatuur geeft een duidelijke visie op het inzetten van best-practices bij ERP-software, zodat een bepaalde functionele requirement gerealiseerd kan worden binnen een ERP-implementatie. Ook de voordelen van een best-practice zijn bekend. Om organisaties handvatten te geven voor het maken van een onderbouwde keuze, is het van belang dat er inzicht komt in de besluitvorming rond het inzetten van een best-practice. Dit onderzoek richt zich op de vraag: Hoe kan een organisatie een onderbouwde keuze maken uit ervaringen en best-practices die beschreven zijn bij ERP-software? Dit onderzoek is opgedeeld in een literatuuronderzoek en een empirisch onderzoek, bestaande uit een kwalitatief en een kwantitatief gedeelte. In het kwalitatieve onderzoek zijn interviews gehouden met overheidsorganisaties. De uitkomsten van deze interviews zijn samen met de bevindingen uit het literatuuronderzoek gebruikt om een vragenlijst op te stellen voor het kwantitatieve onderzoek. De resultaten zijn gebruikt om een modelmatige aanpak op te stellen. De modelmatige aanpak kan ervoor zorgen dat organisaties kritisch kijken naar alle omstandigheden die binnen de ERP-implementatie én binnen de organisatie spelen als een besluit moet worden genomen over de inzet van een best-practice. Op basis van deze informatie kunnen organisaties, middels de modelmatige aanpak, een onderbouwde keuze maken voor een best-practice.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6016
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20150414_Koff.pdf4.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.