Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6022
Title: Werken met informatie
Authors: Bouwmeester, Bas
Keywords: informatie
informatiekunde
informatieprofessionals
informatievaardigheden
informatie-oriëntatie
Issue Date: 30-Apr-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Wetenschappelijk is al aangetoond dat organisaties die effectief met informatie omgaan, betere bedrijfsresultaten laten zien. Met het toenemende belang van het effectief werken met informatie in kennisintensieve organisaties (KIO's) is het opvallend dat er geen samenhangend model is waarmee de vaardigheden beschreven zijn die een organisatie nodig heeft. De centrale vraag bij dit onderzoek luidt dan ook: Wat is de samenhang tussen de vaardigheden voor het effectief werken met informatie binnen KIO's? Het onderzoek heeft ten doel te komen tot een model dat de vaardigheden beschrijft waarmee een organisatie effectief met haar informatie omgaat. In 2000 is er een basismodel via onderzoek geconstrueerd (Marchand 2000) dat de onderdelen voor het effectief werken met informatie beschrijft. Op basis van recentere literatuur is dit basismodel uitgebreid met drie toevoegingen. Dit ontwerpmodel is gevalideerd door een drietal experts en daarna via een online survey getoetst door een groep informatieprofessionals (102). Van de drie nieuwe onderdelen heeft er één geen significante verbanden opgeleverd, de overige twee wel. De belangrijkste conclusie van het onderzoek wijst erop dat het model gevoelig is voor verschillende generaties van informatieprofessionals en dat er een afhankelijkheid lijkt te zijn met de waardestrategie van de organisatie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6022
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20150414_Bouwmeester.pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.