Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6051
Title: Het verbeteren van de toepasbaarheid van enterprise architectuur management in netwerkorganisaties
Authors: Heuvel, Ronald van den
Keywords: Network Enterprise Architecture Management
Collaboratie
Patronen
Toepasbaarheid
Procesmodel
Issue Date: 1-Jul-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Netwerkorganisaties winnen aan populariteit door de behoefte aan synergievoordeel in een snel veranderende markt. Deze organisatievorm wordt onder andere getypeerd door een korte levensduur en wisselende participanten. Dit wijkt af van de gebruikelijke organisatievorm waarin enterprise architectuur management (EAM) wordt toegepast. Het (verkennend) onderzoek richt zich op de vraag: 'Hoe kan enterprise architectuur management worden toegepast binnen netwerkorganisaties en wat zijn de potentiĆ«le consequenties daarvan?'. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat bestaande raamwerken geen handvatten bieden voor de toepassing van EAM in netwerkorganisaties, dat de baten van EAM van toepassing kunnen zijn op deze organisatievorm en dat de specifieke kenmerken van de netwerkorganisatie deze baten kunnen vergroten. Netwerkorganisaties zijn complexe organisaties. Juist deze complexiteit kan inzichtelijk worden gemaakt met EAM. Deze organisaties beschikken echter vaak niet over de kennis en middelen om EAM toe te passen. Het praktijkonderzoek is kwalitatief van aard. Vanuit de resultaten van vijf casestudies zijn 24 aanbevelingen geformuleerd en is een procesmodel ontwikkeld. Het procesmodel is gevalideerd door twee expert reviews. Belangrijke aanbevelingen zijn: een strategische koppeling en een focus op de eindklant. Governance-processen worden gezien als belemmerend. Het procesmodel begeleidt de ontwikkeling van een specifieke EAM door het inzetten van patronen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6051
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20150630_Heuvel.pdf4.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.