Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6058
Title: Sonja Analysed. To What Extent is the Sonja Bakker Diet a Safe Remedy to Lose Weight?
Other Titles: Sonja langs de maatlat. In hoeverre is het Sonja Bakker dieet een verantwoord dieet om af te vallen?
Authors: Diddens, Tineke
Issue Date: Nov-2013
Publisher: Open Universiteit
Citation: Diddens, Tineke. (2013). Sonja langs de maatlat. In hoeverre is het Sonja Bakker dieet een verantwoord dieet om af te vallen? [Sonja Analysed. To What Extent is the Sonja Bakker Diet a Safe Remedy to Lose Weight?] (Unpublished MSc Master’s Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL.
Abstract: ABSTRACT. This research into the Sonja Bakker diet has been performed in response to both the popularity of the diet and to the comments on it. The popularity of the Sonja Bakker diet was apparent from the high sales volumes of the writer’s diet books and from a survey by Tros Radar. There have been comments from those with a nutritionist and/or psychological background warning against a low intake of energy and nutrients, the possible development of eating disorders and the poor scientific basis of the diet. The research question was: "To what extent is the Sonja Bakker diet a safe remedy to lose weight?” A literature search yielded both an inventory of diets in use and the requirements that a healthy diet should meet. Those criteria are: 1. The diet must promote weight loss by reducing adipose tissue while preserving lean body mass, in particular muscle tissue, organ tissue and bone tissue. 2. The diet should have no harmful side effects. 3. The compliance, the adherence to the diet should be high. 4. There should be a lasting beneficial result; after the desired weight loss, energy intake should be in balance with the energy expenditure. After examining the first two books of the Sonja Bakker diet, the nutritional values of the diet for women were analysed using EetMeter 2002 and the NEVO-tabel and the results were statistically tested with SPSS against the standards set by the Gezondheidsraad (GR) and the Voedingscentrum. The results were as follows: The diet contains 1117 (SD = 180) kilocalories per day and hence cannot be considered a crash diet, which is specified as <800 kilocalories per day. It is a low calorie diet with an energy restriction facilitating weight loss. The ratio of carbohydrates, fats and proteins (53, 24 and 20 percent of the energy; recommendation GR: 40-70, 20-30/35 and 10-25 percent of the energy) meets the standards established by the GR. The amount of vegetables (192 [SD = 87] grams; recommendation GR: 150-200 grams per day), fruit (256 [SD = 125] grams per day; recommendation GR: 200 grams per day), fibre (average of 18 grams per 1000 kilocalories; recommendation GR: 14 grams per 1000 kilocalories) and vitamin C (135 [SD = 59] milligrams per day; recommendation various sources: smokers 105 milligrams per day, non-smokers 70 milligrams per day) in the diet is sufficient. The amount of alcohol (3 grams per day; recommendation GR: no more than 10 grams per day) and water (up to 3796 millilitres in one day; recommendations other sources: up to 500-600 millilitres per hour) is not too high. Calcium intake (756 [SD = 267] milligrams per day; recommendation GR: 1000 milligrams), vitamin D (2 [SD = 1.6] micrograms per day; recommendation GR: 10 micrograms), folic acid (144 [SD = 56] micrograms per day; standard GR: 300 micrograms) is too low. Because not of all products the composition was known, the amount of calcium, vitamin D, folic acid and water is probably higher in reality. The amount of (oily) fish is too low (11 servings in 8 weeks of which on 2 occasions oily fish; recommendation GR: 2 servings per week of which on 1 occasion oily fish). The amount of nitrate is close to the maximum recommended intake of nitrate (intake of nitrate-rich vegetables was 10 estimated at 2.3 servings per week; recommendations Voedingscentrum: not more than 2 servings per week). This analysis did not reveal any harmful aspects of the diet. Healthy women aged 18 to 65 years can use the diet without medical supervision. Some aspects, i.e. the strict rules and the easy availability of the recommended products, could be beneficial for the compliance, but both the compliance and the long-term effects of the Sonja Bakker diet should be surveyed before proper conclusions regarding those aspects can be reached.
Description: SAMENVATTING. Dit onderzoek naar het Sonja Bakker dieet is gedaan naar aanleiding van de populariteit van en de kritiek op dit dieet. De populariteit van het Sonja Bakker dieet bleek onder andere uit de grote verkoop van de dieetboeken en uit een enquête van Tros Radar. Kritiek uit voedingskundige en psychologische hoek bestond uit waarschuwingen voor een te lage inname van energie en voedingsstoffen, de mogelijke ontwikkeling van eetstoornissen en een matige wetenschappelijke onderbouwing van het dieet. De onderzoeksvraag luidde: “In hoeverre is het Sonja Bakker dieet een verantwoord dieet om af te vallen?” Met behulp van literatuuronderzoek zijn veel gebruikte afslankdiëten geïnventariseerd en is onderzocht aan welke eisen een verantwoord dieet moet voldoen. De criteria zijn: 1. Het dieet moet gewichtsverlies bevorderen door het reduceren van vetweefsel met behoud van de vetvrije massa, in het bijzonder spierweefsel, orgaanweefsel en botweefsel. 2. Het dieet mag geen schadelijke bijwerkingen hebben. 3. De compliantie, de mate waarin men zich aan het dieet houdt, moet hoog zijn. 4. Er moet een blijvend gunstig resultaat zijn; de energie-inname moet na het gewenste gewichtsverlies in balans blijven met het energiegebruik. Na bestudering van de eerste twee dieetboeken van Sonja Bakker is met behulp van EetMeter 2002 en de NEVO-tabel de voedingswaarde van het dieet bestemd voor vrouwen geanalyseerd en zijn de uitkomsten met SPSS statistisch getoetst aan de normen van de Gezondheidsraad (GR) en het Voedingscentrum. Het onderzoek gaf de volgende resultaten: Het dieet bevat gemiddeld 1117 (SD=180) kilocalorieën per dag en kan daarom geen crash-dieet van <800 kilocalorieën per dag genoemd worden. Het betreft een laagenergetisch dieet met een energiebeperking die gewichtsverlies mogelijk maakt. De verhouding koolhydraten, vetten en eiwitten (53, 24 en 20 energieprocent; norm GR 40-70, 20-30/35 en 10-25 energieprocent) voldoet aan de norm die door de Gezondheidsraad is opgesteld. De hoeveelheid groente (192 [SD=87] gram per dag; norm GR: 150-200 gram per dag), fruit (256 [SD=125] gram per dag; norm GR: 200 gram per dag), vezels (gemiddeld 18 gram per 1000 kilocalorieën; norm GR: 14 gram per 1000 kilocalorieën) en vitamine C (134 [SD=59] milligram per dag; norm diverse bronnen: voor rokers 105 milligram per dag, niet-rokers 70 milligram per dag) in het dieet is voldoende. De hoeveelheid alcohol (3 gram per dag; norm GR: maximaal 10 gram per dag) en water (maximaal 3796 milliliter op een dag; norm: maximaal 500-600 milliliter per uur) is niet te hoog. Inname van calcium (756 [SD=267] milligram per dag; norm GR: 1000 milligram), vitamine D (2 [SD=1,6] microgram per dag; norm GR 10 microgram), foliumzuur (144 [SD=56] microgram per dag; norm GR: 300 microgram) is wel te laag. Omdat niet van alle producten de samenstelling bekend was, is de hoeveelheid calcium, vitamine D, foliumzuur en water in werkelijkheid waarschijnlijk hoger. De hoeveelheid (vette) vis is te laag (in 8 weken 11 porties waarvan 2 keer vette vis; norm GR: 2 porties per week waarvan 1 keer vette vis). De hoeveelheid nitraat ligt rond de maximaal 8 toegestane hoeveelheid nitraat (schatting 2,3 porties nitraatrijke groente per week; norm Voedingscentrum: 2 porties per week). Deze analyse bracht geen schadelijke kanten van het Sonja Bakker dieet naar voren. Het dieet kan zonder medische begeleiding door gezonde vrouwen van 18 tot 65 jaar gevolgd worden. Sommige aspecten, zoals de strikte voorschriften en de goede verkrijgbaarheid van de aanbevolen producten, zouden kunnen bijdragen aan de compliantie, maar zowel de compliantie als de langetermijn effecten van het Sonja Bakker dieet dienen nog onderzocht te worden om hier concrete uitspraken over te kunnen doen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6058
Appears in Collections:MSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MSc Research Thesis DIDDENS_Tineke 201311.pdf2.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.