Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6059
Title: Role of Slow Roads in Promoting Structural Connectivity for the Grassland Butterfly Polyommatus Icarus.
Other Titles: De rol van trage wegen als corridor in de Kalevallei voor de graslandvlinder Polyommatus icarus.
Authors: Claus, Sophie
Issue Date: May-2013
Publisher: Open Universiteit
Citation: Claus, Sophie. (2013). De rol van trage wegen als corridor in de Kalevallei voor de graslandvlinder Polyommatus icarus [Role of Slow Roads in Promoting Structural Connectivity for the Grassland Butterfly Polyommatus Icarus] (Unpublished MSc Master’s Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL.
Abstract: ABSTRACT. Butterflies are endangered through human activities. European butterfly populations have declined by 70% since 1992. Butterflies, as pollinators, are indicators of other species, especially insects, and of a healthy environment; they also signify a measure of success of recent environmental policies. In order to protect butterflies’ existence, the landscape needs adjustment, with slow roads, small elements of the landscape, representing a potential structural corridor connecting one patch of habitat with another. Slow roads are roads where no motorized traffic is allowed except farm vehicles. In this study, the Kale valley was investigated for the structural connectivity provided by slow roads in function of the Icarus butterfly (Polyommatus icarus). We made an inventory of the road characteristics: surface, width, vegetation, neighboring matrices, and ditches. We carried out individual linear regression analyses between the Icarus’ occurrence, plant species and road characteristics. A significant positive relationship was found between the Icarus and several plant species. The explained variance (R2) was 41% (p=0,000) for the amount of different nectar plants, 41% (p=0,000) for the total of different plants, and only 0,10% (p=0,000) for the present of host plants for all butterflies. For the quantity of Lotus corniculatus the square R reached 31% (p=0,050), 27 % for the presence of Lotus corniculatus (p=0,000), 22% for Eupatorium cannabinum (p=0,000), 22% for Brassica napus (p=0,000), 20% for Centaurea jacea (p=0,000), and 19% for Thalictrum flavum (p=0,000). For the structure paved road, the variance showed 11.5% (p=0,001) for half enclosed matrix 9% (p=0,002) and for the presence of a ditch 8% (p=0.002). The newly created recreational slow roads in 2010, which connect the north and south of the valley, lack the host plant Lotus corniculatus. This makes them unsuitable to function as a corridor for the Icarus. With proper management, like impoverishing the grassland, they can become potential corridors bridging this gap.
Description: SAMENVATTING. Vlinders en vooral graslandvlinders worden ernstig bedreigd door menselijke activiteiten. De vlinderpopulatie is sinds 1992 met 70% gedaald in Europa. Vlinders zijn belangrijk voor de bestuiving en zijn een indicator voor andere soorten, een gezonde leefomgeving, ecosystemen en ze zijn een feedback voor het beleid. Het is belangrijk de vlinders te ondersteunen en het landschap zodanig in te richten dat hun voortbestaan gegarandeerd wordt. Trage wegen hebben als klein landschapselement de mogelijkheid om te fungeren als een verbinding zodat vlinders zich kunnen verplaatsen naar andere stukken natuur. Trage wegen zijn wegen waar geen gemotoriseerd verkeer is toegelaten behalve landbouwvoertuigen. In dit project is het Noorden van de Kalevallei onderzocht op de structurele connectiviteit die de trage weg kan hebben in het bijzonder voor de Icarus (Polyommatus icarus). Op die wegen werden kenmerken zoals wegbreedte, wegverharding, matrices, grachten en vegetatie onderzocht. De aanwezigheid en het aantal Icarusvlinders werden door een lineaire regressie onderzocht. De verklaarde variantie (R2) is 47% (p=0,000) voor de het aantal soorten nectarplanten, 41% (p=0,000) voor het aantal soorten planten algemeen en 10% (p=0,000) voor de verschillende waardplanten voor alle vlinders uit de vallei. De hoeveelheid rolklaver gaf 31% (p=0,050), 27 % voor de aanwezigheid van rolklaver (p=0,000), 22% voor koninginnenkruid (p=0,000), 22% voor koolzaad (p=0,000), 20 % knoopkruid (p=0,000), en 19% voor poelruit (p=0,000). De verharde wegen verklaarden 11,5% (p=0,001) van de variantie in het aantal Icarusvlinders, de halfopen wegen 9% (p=0,002) en voor de aanwezigheid van een gracht langs het transect 8% (p=0.002). Vervolgens werd een structureel netwerk gezocht aan de hand van een geografisch informatiesysteem. Op de nieuw aangelegde trage wegen die noord en zuid verbinden ontbreekt de waardplant Lotus corniculatus. Hierdoor is er een slechte verbinding voor Icarus tussen Noord en Zuid deel van de vallei. Met goed beheer, zoals verarmen van het grasland, kunnen ze potentiële corridors worden die de kloven tussen de delen verbinden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6059
Appears in Collections:MSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MSc Research Thesis CLAUS_Sophie 201305.pdf4.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.