Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6069
Title: Toepassing en validering van het 'Dimensies van Sociaal Leren'-raamwerk
Authors: Van den Beemt, Antoine
Vrieling, Emmy
De Laat, Maarten
Keywords: dimensies van sociaal leren
operationaliseren
Issue Date: 16-Jul-2015
Citation: Van den Beemt, A., Vrieling, E., & De Laat, M. (2015, 17-19 June). Toepassing en validering van het 'Dimensies van Sociaal Leren'-raamwerk. Paper presented at the annual meeting for the ORD, Leiden, The Netherlands.
Abstract: Dit paper rapporteert het operationaliseren en valideren van het theoretische raamwerk 'Dimensies van Sociaal Leren'. Het resultaat is een praktijkinstrument waarmee deelnemers aan leernetwerken de door hen ervaren kwaliteit en effectiviteit van het netwerk kunnen beschrijven en waar nodig aanpassen. De operationalisering en validering van het DSL-raamwerk is in stappen uitgewerkt: retrospectieve interviews over de dynamiek van leernetwerken, terugkoppeling in meerdere fasen aan de deelnemende leernetwerken en observatie van de ontwikkeling van leernetwerken. Het resultaat is een vertaling van de indicatoren uit het DSL-raamwerk in 29 door de praktijk als bruikbaar ervaren kijkpunten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6069
Appears in Collections:2. T2 Presentations at conferences and events

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ORD 2015_voorstel_VandenBeemtVrielingDeLaat_def.pdf111.04 kBAdobe PDFView/Open
ORD_2015_DSLraamwerk.pdf1.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.