Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6073
Title: Overtuigingen van docenten van de Belastingdienst, hun wil om te leren en wensen en mening over hun professionaliseringstraject
Authors: Potter, Jaqueline
Keywords: docenten
Onderwijswetenschappen
belastingdienst
professionaliseringstraject
Issue Date: 13-Jul-2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Wat is leren? Wat is lesgeven? Is het noodzakelijk dat docenten een duidelijke mening over deze vragen hebben om zelf te leren om beter les te geven? De theorieën over het leerproces van de docent en de invloed van overtuigingen en de wil om te leren, zijn gebaseerd op docenten wiens hoofdtaak het is om les te geven waarbij er lesgegeven wordt in het lagere, middelbaar en hoger onderwijs. Binnen de Belastingdienst (BD) geven ervaren medewerkers van de BD op vrijwillige basis les aan hun collega’s. Voor deze parttime docenten is het lesgeven niet hun hoofdtaak en hun cursisten zijn volwassen, ervaren collega’s. In ieder geval op die aspecten wijken de parttime docenten af van de docenten waarop onderzoek is gedaan naar de theorieën over het leerproces van docenten. De aard van het onderwijs is in de afgelopen jaren veranderd van frontaal lesgeven naar coachen en begeleiden. Gebleken is dat de docenten moeite hebben om die nieuwe rol in te vullen. Om hen anders en beter te leren lesgeven ontwikkelt de BD een professionaliseringstraject voor docenten. Het doel van het onderzoek is om te onderzoeken wat de overtuigingen zijn van de docenten van de BD over leren en lesgeven en hoe deze overtuigingen samenhangen met hun voorkeur voor leeractiviteiten in en hun mening over het doel van een professionaliseringstraject en met de wil om te leren. Dit onderzoek richt zich op de vraag of overtuigingen over leren en lesgeven en de wil om te leren op een zelfde manier gevonden worden bij docenten van de BD als in andere onderzoeken. Vanuit theoretisch oogpunt is de vraag relevant omdat er geen onderzoek bekend is naar docenten wiens hoofdtaak niet het lesgeven is. Vanuit de praktijk is de vraag relevant omdat het professionaliseringstraject voor de docenten vrijwillig is: als het niet goed aansluit bij hun wensen en verwachtingen zullen ze niet participeren. Het onderzoek bestond uit een survey-onderzoek met een 5 punts-Likert vragenlijst en drie interviews. De vragenlijst was opgebouwd uit zeven schalen: vier schalen met vragen over de overtuigingen, één naar de wil om te leren, één naar de wensen voor een cursus voor docenten en één naar de doelen van een cursus voor docenten. De vragenlijst werd verstuurd aan 66 docenten van de FIOD, 97 van de Douane. 166 docenten in een vergelijkbare situatie als van de BD, van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) waren in het onderzoek betrokken als vergelijkingsgroep. De vragenlijst had een lage betrouwbaarheid: Cronbach’s alpha lag onder 0,4. Er kon geen gemeenschappelijke factor gevonden worden in de vragen. Uit de interviews bleek dat docenten het lastig vonden om een situatie te beschrijven waarin zij zagen dat iemand iets geleerd had. De docenten willen leren en staan open voor alle soorten leeractiviteiten. De conclusie is dat docenten van de BD overtuigingen over leren en lesgeven hebben waarin vooral het overbrengen van de inhoud belangrijk is en niet het leerproces van de cursist. Ook zijn hun overtuigingen minder expliciet dan die van ervaren docenten wiens hoofdtaak het lesgeven is. Het kan zijn dat er andere factoren dan de overtuigingen van invloed zijn op hun voorkeuren voor leeractiviteiten en hun mening over het doel van een professionaliseringstraject. In het professionaliseringstraject van docenten van de BD zou ook aandacht besteed moeten worden aan de ontwikkeling van de overtuigingen over leren en lesgeven. Aanbevolen wordt om meer onderzoek te doen naar de docenten wiens hoofdtaak het niet is om les geven en om te onderzoeken of er onder de docenten ook een groep is die wel wil leren om een betere docent te worden, maar niet weet hoe.
Description: Potter, J. (2015) Overtuigingen van docenten van de Belastingdienst, hun wil om te leren en wensen en mening over hun professionaliseringstraject. Juli, 13, 2015, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6073
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJPotter-13072015.pdf751.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.