Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6075
Title: De selectie van een Business Process Management Suite (BPMS) vanuit de architectuur
Authors: Vonk, Arno
Keywords: Business Process Management Suite
BPMS
Issue Date: 16-Jul-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Binnen organisaties wordt de bedrijfsvoering ondersteund door bedrijfsprocessen, waarvoor hulpmiddelen nodig zijn. Een deel van de bedrijfsprocessen is bedrijfsspecifiek en wordt vaak door bedrijven zelf ontwikkeld. Een hulpmiddel voor het uitvoeren van bedrijfsprocessen kan een Business Process Management Suite (BPMS) zijn. De doelstelling van het onderzoek is om een model op te stellen ten behoeve van de selectie van Business Process Management Suites waarbij architectuur-richtlijnen worden toegepast. Dit doel wordt bereikt door een model vanuit de literatuur top-down te beschrijven en dit vervolgens in de praktijk te toetsen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6075
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20150703_Vonk.pdf4.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.