Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6080
Title: Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten
Other Titles: Relation between Attitude, Social influence and Self-efficacy and Intention to Contact between Parents and Teachers by Signs of Bullying
Authors: Wienen, Albert W.
Keywords: pesten
ASE-model
contact tussen ouders en leerkrachten
attitude
Issue Date: 21-Jul-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van dit onderzoek is na te gaan welke determinanten de intentie tot het contact tussen ouders en leerkrachten beïnvloeden. De determinanten die onderzocht zijn, zijn attitude, sociale invloed en self-efficacy. Tevens is getoetst of veeleisendheid en responsiviteit van ouders en leerkrachten de invloed van attitude, sociale invloed en self-efficacy op ‘intentie tot contact’ beïnvloeden. Ook is onderzocht of deze ‘intentie tot contact’ hoger is bij fysiek- dan bij verbaal- of relationeel pesten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6080
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Wienen_2014.pdf179.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.