Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6082
Title: De Invloed van Dagelijkse Stress op Negatief Affect bij Adolescenten en de Modererende Rol van Zelfwaardering
Other Titles: Daily Stress and Negative Affect among Adolescents and the Moderating Role of Selfesteem
Authors: van Leussen, Rita
Keywords: ESM
sociale stress
activiteit gerelateerde stress
zelfwaardering
negatief affect
adolescenten
Issue Date: 21-Jul-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De adolescentieperiode gaat bij veel jongeren gepaard met een toename van negatief affect. Het frequent ervaren van negatief affect kan bij adolescenten met een onderliggende kwetsbaarheid leiden tot psychische problemen. Diverse onderzoeken tonen aan dat stress en zelfwaardering van invloed zijn op het ontstaan van negatief affect. In deze studie werd middels de Experience Sampling Methode (Hektner, Schmidt, & Csikszentmihalyi, 2007) de invloed onderzocht van zowel activiteitgerelateerde stress als sociale stress op negatief affect bij adolescenten en de rol van zelfwaardering hierbij. Hiertoe vulden 24 adolescenten tussen de 12 en 16 jaar, gedurende vijf dagen op tien willekeurige momenten per dag een dagboekje in over hun emoties, gedachten en activiteiten. Multilevel regressie analyse liet zien dat er een positief verband is tussen activiteitgerelateerde stress en sociale stress enerzijds en negatief affect anderzijds.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6082
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Leussen_van_2014.pdf134.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.