Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6084
Title: De Relatie tussen Werkdruk, Zingeving en Burn-out-verschijnselen bij Medisch Specialisten
Other Titles: The Relationship between Workload, Existential Fulfilment and Burn-out
Authors: van Hemert tot Dingshof, Haro
Keywords: werkdruk
existentiële zingeving
burn-out
Issue Date: 21-Jul-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De doelstelling van deze studie was het onderzoeken van de relatie tussen werkdruk, existentiële zingeving en burn-out bij medisch specialisten in Nederland. Het betreft een cross-sectioneel onderzoek waarbij 204 medisch specialisten de vragenlijst retourneerden. Burn-out en zingeving werden respectievelijk gemeten met de Utrechtse Burn-out Schaal (UBOS) en de Existential Fulfilment Scale. Werkdruk werd gemeten met een schaal die in eerder onderzoek naar burn-out door Loonstra en Tomic (2005) werd gebruikt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat existentiële zingeving een belangrijke determinant is van burn-out: zowel zelfacceptatie als zelfactualisatie hangen negatief samen met burn-out, maar zelftranscendentie alleen met verminderde persoonlijke bekwaamheid. Betekenis, implicaties en suggesties voor de praktijk worden besproken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6084
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Hemert_tot_Dingshof_van_2014.pdf9.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.