Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6088
Title: De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering
Other Titles: The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent Self-esteem
Authors: Tol, Lia
Keywords: mindfulness
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)
adolescents
global self-esteem
global self-esteem
psychopathology
Issue Date: 21-Jul-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De adolescentie wordt over het algemeen beschouwd als een kwetsbare fase. Uit onderzoek blijkt dat psychische klachten veelvuldig voorkomen. Om die reden is het van belang om adolescenten ondersteuning te bieden tijdens deze transitieperiode. Uit onderzoek komt naar voren dat de beoefening van mindfulness de kracht heeft om een gezonde ontwikkeling tijdens en na de adolescentie te ondersteunen door stressreductie, het bevorderen van welzijn en het aanreiken van handvaten voor emotioneel evenwicht. Er is nog maar weinig bekend over de relatie tussen mindfulness en globale- en contingente zelfwaardering. In het huidige onderzoek wordt de relatie tussen deze variabelen onderzocht en wordt ook nagegaan of zelfwaardering een mediërende rol speelt tussen mindfulness en symptomen van psychopathologie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6088
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Tol_2014.pdf99.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.