Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6093
Title: Referral to Youth Health Care, a Weighty Matter? An Explorative Study for Factors That Influence Parental Willingness to Visit Youth Health Care With Their Overweight Child.
Other Titles: Verwijzing naar de jeugdgezondheidszorg, een gewichtige zaak? Een exploratief onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de bereidheid van ouders van kinderen met (ernstig) overgewicht om naar de jeugdgezondheidszorg te gaan.
Authors: Veerhoek, Dennis
Issue Date: Jun-2013
Publisher: Open Universiteit
Citation: Veerhoek, Dennis. (2013). Verwijzing naar de jeugdgezondheidszorg, een gewichtige zaak? Een exploratief onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de bereidheid van ouders van kinderen met (ernstig) overgewicht om naar de jeugdgezondheidszorg te gaan [Referral to Youth Health Care, a Weighty Matter? An Explorative Study for Factors That Influence Parental Willingness to Visit Youth Health Care With Their Overweight Child] (Unpublished MSc Master’s Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL.
Abstract: ABSTRACT. The project "De gewicht vakleerkracht LO" was set-up in 2006 in the city of The Hague in 23 primary schools. The objective of the project is to detect overweight in an early stage among children aged 4-12 years. Parents of overweight or obese children can be referred to Youth Health Care (YHC) in order to obtain effective support. This exploratory research focusses on mapping factors that may influence parental willingness to visit YHC and to find out how parents, that do not visit YHC, can be motivated to do so. Twenty-to parents have been interviewed by means of semi-structured interviews regarding the project "De Gewichte Vakleerkracht LO", the referral to YHC and their child's weight satus.
Description: SAMENVATTING. Het project "De Gewichtige Vakleerkracht LO" is in 2006 in Den Haag gestart om in een zo vroeg mogelijk stadium overgewicht te signaleren bij kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Voor ouders van leerlingen met matig of ernstig overgewicht bestaat de mogelijkheid om doorverwezen te worden naar de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en daar gepaste begeleiding te krijgen. Dit exploratieve onderzoek heeft zich gericht op het in kaart brengen van factoren die een rol kunnen spelen bij de beslissing van ouders om wel of niet van die mogelijkheid gebruik te maken. Daarnaast is geprobeerd te achterhalen of welke wijze ouders, die niet naar de JGZ gaan, gemotiveerd kunnen worden om dat wel te doen. Door middel van semi-gestuctueerde interviews zijn 22 ouders ondervraagd over het project "De Gewichte Vakleerkracht LO", de verwijzing naar de JGZ en het gewicht van hun kind.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6093
Appears in Collections:MSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MSc Research Thesis VEERHOEK_Dennis 20130627.pdf633.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.