Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6096
Title: Duurzame verwerking van houtachtige reststoffen in Zeeland. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Fractie GroenLinks in de Provinciale Staten Zeeland, 's-Heer Hendrikskinderen, Nederland.
Other Titles: [Quality of the Environmental Law Enforcement by Local Authorities - From Problem to Solution.]
Authors: Luis Salve, José
Urgert, Wilco
Los, Robert
van der Prijt, Jeroen
Keywords: organische reststoffen, houtachtige structuur, biomassa, milieueffecten, beleid, snoei- en rooiafval en Zeeland
[organic waste, ligneous, biomass, environmental impact, governmental policy, wood or chop wood, Zeeland]
Issue Date: Mar-2006
Publisher: Open Universiteit
Citation: Luis Salve, José, Urgert, Wilco, Los, Robert, & van der Prijt, Jeroen (2006). Duurzame verwerking van houtachtige reststoffen in Zeeland. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Fractie GroenLinks in de Provinciale Staten Zeeland, 's-Heer Hendrikskinderen, Nederland. [Quality of the Environmental Law Enforcement by Local Authorities - From Problem to Solution.]. (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL.
Abstract: SAMENVATTING. In provincie Zeeland komen jaarlijks organische reststoffen met houtige structuur, meest snoei- en rooihout van fruitbomen, vrij. Deze houtachtige organische reststoffen worden vaak op een niet duurzame wijze verwerkt (zoals op eigen erf verbrand, of versnipperd en verstrooid). De centrale vraag in dit onderzoek is dan ook: “Welke mogelijkheden voor duurzame verwerking van organische reststoffen met een houtachtige structuur zijn er in Zeeland?”. Bij de beantwoording van deze vraag wordt in dit onderzoek rekening gehouden met relevante aspecten die met de verwerking van deze houtige organische reststoffen gepaard gaan zoals de logistiek, de techniek, het milieu én het beleid. Van de genoemde reststoffen komt per jaar ongeveer 70 kton in Zeeland vrij. Deze hoeveelheid komt overeen met circa 600 GJ aan energie. De plaats en tijdstip van vrijkomen zijn geïnventariseerd en in kaart gebracht. Als huidige duurzame verwerkingsmethodieken voor biomassa in Zeeland zijn gevonden: meestoken in kolencentrale (Borssele), takkenrillen (in samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Zeeland) én composteren (Nieuwdorp). Als mogelijke toekomstige toepassingen in Zeeland worden aangereikt: particuliere houtgestookte CV-ketels, productie van biogas (co-vergisting met WKK) én nieuw te bouwen biomassacentrales. Ten behoeve van de verwerking van snoei- en rooihout is er een voorkeursvolgorde opgesteld. Gerangschikt van gunstig naar minder gunstig ziet deze er als volgt uit: 1. Lokaal toepassen van kleine hoeveelheden (vermijden van transport) a) aanwenden voor energiewinning: particuliere CV-ketels met WKK; b) takkenrillen maken danwel als houtsnippers verspreiden; c) verbranden op locatie met vergunning. 2. Regionaal toepassen van grotere hoeveelheden (binnen Zeeland) a) aanwenden voor energiewinning: co-vergisting met WKK; b) compostering. 3. Interregionaal toepassen van grote, homogene hoeveelheden (samenwerking andere regio’s) a) aanwenden voor energiewinning. Als beleidsadviezen aan de Provincie worden gegeven: 1. Het initiatief nemen tot het aangaan van een overleg met de gemeenten en Delta Milieu ten einde een efficiëntere bezettingsgraad van de composteerinstallatie te Nieuwdorp te bereiken. 2. Een Commissie Organische Reststoffen op richten om op basis van de gegeven voorkeursvolgorde verdergaand onderzoek te doen naar een milieuvriendelijke en economisch rendabele verwerking van vrijkomende organische reststoffen. 3. Ontwikkelingen op het gebied van productie en afzet van biobrandstoffen zoals bijvoorbeeld H2, ethanol en bio-olie nauwlettend te volgen.
Description: ABSTRACT. In the province of Zeeland organic wastes consisting of chop wood and tree clearance from fruit trees is available every year. These organic materials with a ligneous structure are often processed in a non-sustainable way, like burning them out on the field, grinded and spreading them out on the soil. The main question in this research report is: “What are the possibilities for a sustainable processing of organic waste materials with a ligneous structure in Zeeland?” In order to answer this question relevant aspects related to the processing of these organic waste materials are taken into account, namely: logistics, technology, and environment and policy. Yearly about 70 ton of this organic waste is produced in Zeeland. This material stream corresponds to an energy equivalent of 600 GJ. An overview is presented of the amounts, location and occurrence of these materials in Zeeland. Processing these materials, operational techniques in the Netherlands in general are been inventoried, and more specifically in Zeeland. Inside the province of Zeeland the following operational techniques are available: coprocessing in a coal energy plant (Borssele), stock wood (several locations) and a plant for composting (Nieuwdorp). In the near future possible processing techniques are: private wood fired central heating, biogas production and a new biomass energy plant. From this research project looks the production of bio-hydrogen to be a very promising technique. It can be used on a small scale and also close to the location where the biomass is produced. The sales potentials are limited nowadays, but the number of initiatives within the country is steadily increasing. The province of Zeeland is being advised to keep a close eye on the developments concerning the production and sales of bio-hydrogen. Based on the research results the following conclusions are given: 1. Licence procedures are complex because chop wood is considered as a waste material. One issue at this respect is the decentralized method for the provision of licences. Remark: on the basis of this research can be determined carefully that restricted current available knowledge has had influence at municipalities or province on the relative low number of initiatives within Zeeland. 2. Anaerobic digestion is an efficient environmental processing method. When implemented inside the province it would be possible that local available organic material can be used. It is important to realize that long distance transport of biomass will have a negative impact on the environment. 3. Private chop wood fired high efficiency central heating with combined heath and power production is a possible local used sustainable process.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6096
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2005nj-M23-RESTSTOFFEN-Eindrapport-maart2006.pdf874.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.