Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6138
Title: De (on)mogelijkheid een pensioenrecht te bestemmen voor de woning of zorg
Authors: Leeuwen, Jacqueline van
Keywords: pensioenstelsel
solidariteit
collectiviteit
keuzevrijheid
woning
zorg
Issue Date: 30-Sep-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het Nederlands pensioenstelsel wordt beheerst door de collectiviteit en solidariteit. De collectiviteit en solidariteit staan onder druk doordat de maatschappij individualistischer is geworden. Deze scriptie anticipeert hierop door te onderzoeken naar een uitbreiding van keuzevrijheid binnen het pensioenstelsel. De keuzevrijheid behelst een opname van het opgebouwde pensioenrecht die vervolgens wordt bestemd voor woning en/of zorg. Op het gebied van woning en/of zorg kent het Nederlands pensioenstelsel geen keuzevrijheid. Landen als Zwitserland, Canada en het Verenigd Koninkrijk kennen deze optie wel. In hoeverre kan een individuele keuzevrijheid van het opgebouwde pensioenrecht op het gebied van woning en/of zorg worden opgenomen waarbij de collectiviteit en solidariteit in stand worden gehouden? Om hierover een beeld te kunnen vormen is de werking van de keuzevrijheid van Zwitserland, Canada en het Verenigd Koninkrijk onderzocht. Daarnaast is het pensioenstelstel van deze landen in kaart gebracht om een oordeel te kunnen vellen in hoeverre er sprake is van collectiviteit en solidariteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6138
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jacqueline van leeuwen.pdf486.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.