Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6143
Title: Het proces van gezonde verstedelijking in de praktijk
Other Titles: [The healthy city process in practice]
Authors: van Oordt, Dick
Koster, Sietse
Paes, Léon
Krul, Yolanda
Keywords: Cocreatie, Kenniscocreatie, Coproductie, gezonde verstedelijking
[Knowledge co-creation, Coproduction, healthy cities]
Issue Date: Jun-2014
Publisher: Open Universiteit
Citation: van Oordt, D., Koster, S., Paes, L., & Krul, Y. (2014). Het proces van gezonde verstedelijking in de praktijk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Bilthoven, NL. [The healthy city process in practice]. (Unpublished BSc Bachelor’s Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL.
Abstract: SAMENVATTING Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzoekt hoe de interactie, waaronder mogelijk kenniscocreatie, verloopt tussen verschillende partijen (actoren) binnen stedelijke ruimtelijke ontwikkeling en in hoeverre het gezondheidsaspect hierin een rol speelt. Als onderdeel van dit project “Ruimte voor Gezondheid” werden door Incompany Milieuadvies in vier verschillende gemeenten casussen onderzocht met projecten gerelateerd aan gezonde verstedelijking. Middels documentanalyse en interviews van betrokken actoren werd onderzocht wat de belangrijkste motivatie van die actoren was, in hoeverre gezondheid een rol speelde en hoe samenwerking heeft plaatsgevonden. Om inzicht te krijgen op welke manier de factor gezondheid een rol speelt bij ruimtelijke projecten in het kader van gezonde verstedelijking en hoe kenniscocreatie hierbij ondersteunend is werd een gemeenschappelijk analysekader ontwikkeld om de casussen te vergelijken. Gezondheid blijkt in twee van de vier casussen geen belangrijke bewuste rol te spelen. Het doel was daar leefbaarheid (Delfgauw) en mobiliteit (Utrecht). De meest gehanteerde vorm van samenwerken was coproductie, dit is in feite een bestuurlijk proces van cocreatie (het gezamenlijk creëren). Kenniscocreatie, zoals in de literatuur gedefinieerd, bleek in alle vier de gemeenten geen rol te spelen.
Description: ABSTRACT The “Planbureau voor de leefomgeving” (PBL) examines how the interaction, possibly including knowledge co-creation, takes place between various parties (stakeholders) within urban spatial development, and how health aspects are involved. As part of the project "Ruimte voor gezondheid” Incompany Milieuadvies investigated four cases regarding projects related to healthy urbanization. Literature and available town policy documents were investigated. Actors involved in the project were interviewed to determine what their main motivation was, if health played a role in the project and what form of cooperation has taken place. To get a better understanding of the role health plays within these cases and the way knowledge cocreation supports this an analysis model is defined. Health doesn’t appear to play an active role in two of the four communities. Main goal there was liveability (Delft) and mobility (Utrecht). The most commonly used form of collaboration was co-production, this is in fact an administrative process of co-creation. Knowledge co-creation, as defined in the literature, did not appear to play a role in all four communities.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6143
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2014vj-M131-GEZONDESTAD-PWAE20140629-nonedit.pdf2.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.