Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6150
Title: Uitwerking versnipperingsknelpunten Limburg uit MJPO (Meerjarenprogramma Ontsnippering)
Other Titles: . [Elaboration on the Limburg bottlenecks in ecological fragmentation in the Limburg Province, based on the Multi-Year Program Defragmentation (MJPO)]
Authors: Lewyllie, Stijn
Bosdijk, Taco
Sanders, Bas
Issue Date: Apr-2005
Publisher: Open Universiteit
Abstract: SAMENVATTING. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO), in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Limburg (RWS-DLB). Het MJPO is ontstaan uit de samenwerking van het ministerie van Verkeer en Waterstaat samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het presenteert het gebiedsgerichte ontsnipperingsbeleid ten aanzien van de rijksinfrastructuur voor de komende jaren. Het MJPO moet bijdragen aan de ruimtelijke samenhang en milieukwaliteit van de Ecologische Hoofdstructuur. In het MJPO zijn per provincie de versnipperingsknelpunten in de EHS, veroorzaakt door rijksinfrastructuur, in kaart gebracht. (Ministerie V&W, LNV., 2004) Voor effectieve uitvoering van het van het MJPO in Limburg is een gebiedsgerichte benadering nodig om tot een effectieve ontsnippering te kunnen komen. Hiervoor is een sterke samenwerking tussen betrokken nodig en een centrale regievoering nodig. Voor deze laatste rol is de provincie de aangewezen instantie, als natuurregisseur zoals dit ook door de Rijksoverheid wordt voorgestaan. Verder dienen te nemen maatregelen aan te sluiten bij lopende ontwikkelingen in een bepaald gebied. De eerste stap voor een versterkte samenwerking is onlangs gezet door het opstarten van een overlegplatform, waarin de provincie de rol van regisseur heeft. Om het overlegplatform, en een verdere uitbouw hiervan, te ondersteunen hebben wij om verregaande informatie-uitwisseling mogelijk te maken een opzet voor een website gemaakt. Met dit hulpmiddel kan essentiĆ«le informatie voor alle betrokkenen snel en centraal zichtbaar worden gemaakt.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6150
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2004nj-M01-VERSNIPPERING-Eindrapport-maart2005.doc29.41 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.