Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6166
Title: Statistical Guide to the Galaxy:De Effecten van een Serious Text Adventure op Motivatie en Leerresultaat
Authors: Van Leeuwen, Mirella
Keywords: onderzoeksmethoden en statistiek
serious gaming
motivatie
time-on-task
leerresultaten
text adventure
aanwezigheid
aanwezigheidsplicht
Issue Date: 17-Aug-2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond. Onderzoeksmethoden en statistiek zijn voor studenten onderwerpen waarvoor ze zich soms slecht kunnen motiveren. Games worden ingezet in het onderwijs vanuit het idee dat ze ervoor kunnen zorgen dat mensen met meer plezier leren. Ook in het statistiekonderwijs is dit in een aantal studies onderzocht. De bevindingen zijn over het algemeen positief. Doel. Deze studie onderzocht de effecten van een serious game op motivatie en leerresultaat van eerstejaars studenten bij de cursus ‘Onderzoek en statistiek I’ (O&S). Het doel was vast te stellen of deze game de motivatie gedurende enkele weken kan verhogen en de leerresultaten kan verbeteren. Deelnemers, procedure, onderzoeksdesign. De deelnemers waren 184 eerstejaars studenten (129 vrouwen en 55 mannen), uit zeven klassen, die de cursus O&S volgden aan de Hogeschool Leiden. Het betrof een pretest-posttest controlgroup design, met non-random toewijzing van de condities. Twee klassen konden een serious game spelen (experimentele conditie). De overige klassen vormden de controleconditie. De pretest werd in de eerste les uitgereikt en ingevuld, de posttest in de laatste les. Er werd bijgehouden hoeveel tijd werd besteed aan de game. Ook werd de aanwezigheid in de lessen en het tentamencijfer geregistreerd. Meetinstrumenten, materialen. Om de ervaren competentie, autonomie, verbondenheid met anderen, en de intrinsieke motivatie ten opzichte van O&S te meten is de Intrinsic Motivation Inventory (IMI; Ryan, 1982; McAuley, Wraith & Duncan, 1991) afgenomen tijdens de pretest en de postest. De experimentele conditie heeft tijdens de posttest ook de IMI ingevuld over de game. De serious game was een text adventure: Statistical Guide to the Galaxy (Van Leeuwen, 2014) waarin de speler wordt ontvoerd door buitenaardse wezens, en moet ontsnappen door middel van puzzels en opdrachten. Resultaten. Uit de resultaten bleek dat competentie en autonomie, determinanten zijn voor motivatie. Voor verbondenheid kon dit niet worden vastgesteld. Motivatie had een positieve relatie met het tentamencijfer. Er zijn geen duidelijke effecten van experimentele conditie op motivatie en leerresultaat gevonden. Er werd wel een marginale interactie gevonden van experimentele conditie en motivatie op het tentamencijfer; de relatie tussen motivatie en tentamencijfer was minder sterk in de experimentele conditie dan in de controlegroep. Als voor deze interactie werd gecontroleerd was er daarnaast een marginaal positief effect van de game op het tentamencijfer. Mogelijk kan de game compenseren voor een lagere motivatie. Tot slot bleek aanwezigheid van positieve invloed op het cijfer. Het slagingspercentage lag echter hoger dan in het studiejaar ervoor, waarin aanwezigheidsplicht gold. Conclusie. Het is van belang dat studenten competentie en autonomie ervaren, tijdens les in onderzoeksmethoden en statistiek, om zorg te dragen voor gemotiveerde en goed presterende studenten. Mogelijk kan de game compenseren voor een geringe motivatie en een positief effect hebben op de leerresultaten. Vervolgonderzoek met een verbeterde versie zal hier uitsluitsel over moeten geven. Het volgen van lessen draagt bij aan een beter cijfer, hoewel het afschaffen van de aanwezigheidsplicht het slagingspercentage niet deed dalen. Dit kan er op wijzen dat vooral vrijwillige aanwezigheid een positieve invloed heeft op leerresultaten.
Description: Van Leeuwen, M. (2015). Statistical Guide to the Galaxy De Effecten van een Serious Text Adventure op Motivatie en Leerresultaat (The Effects of a Serious Text Adventure on Motivation and Learning Results. Augustus, 17, 2015, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6166
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMvanLeeuwen-17082015.pdf846.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.