Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6167
Title: ERP implementatieproblemen: Een casestudy of de gevonden problemen uit de literatuurstudie in de praktijk zijn aan te tonen en volledig zijn
Authors: Rafik, Firya
Keywords: ERP
Enterprise Resource Planning
CSF
Critical Success Factors
ERP implementation problems
Issue Date: 14-Oct-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Onderzoeksvraag: Onderzoek of geconstateerde problemen bij daadwerkelijk uitgevoerde ERP-implementaties geclassificeerd kunnen worden binnen één of beide raamwerken: 1) algemeen geaccepteerde CSF’s tijdens de implementatie, 2) het complexiteitsmodel (work in progress) van begeleider Guy Janssens. De indeling van de problemen in de raamwerken was niet voldoende onderbouwd bij het literatuuronderzoek. Daarnaast was de vraag of de lijst uit de literatuurstudie wel volledig was. Empirische onderzoeksvraag: Onderzoek of de gevonden problemen uit de literatuurstudie in de praktijk zijn aan te tonen en volledig zijn. Door het resultaat uit het empirische onderzoek is aan te tonen dat de meeste gevonden problemen uit de literatuurstudie gematcht zijn met de problemen uit de praktijk. Twee van de problemen zijn niet gevonden in de praktijk, maar worden wel herkend door de geïnterviewde personen. Daarom wordt geconcludeerd dat er geen extra problemen gevonden zijn in dit onderzoek. Dit onderzoek heeft niet geleid tot falsificatie of aanvulling van de lijst uit het literatuuronderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6167
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20150915_Rafik.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.