Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6179
Title: Luchtkwaliteit in uitgaansgelegenheden
Other Titles: [Air quality in places of entertainment]
Authors: Kunseler, Eva, (UM)
van der Hoek, Marjolijn, (UM)
van Kruijsbergen, Susan, (UM)
Verrijdt, Ronald, (OU)
Issue Date: Jul-2003
Publisher: Open Universiteit
Citation: Kunseler, E., (UM), van der Hoek, M., (UM) , van Kruijsbergen, S., (UM) , & Verrijdt, R., (OU). (2003). Luchtkwaliteit in uitgaansgelegenheden. Onderzoek uitgevoerd met Universiteit Maastricht in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM), Geleen, NL. [Air quality in places of entertainment.] (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL
Abstract: SAMENVATTING De binnenluchtkwaliteit in uitgaansgelegenheden wordt voornamelijk bepaald door de aanwezigheid van stoffen die afkomstig zijn van de mens en zijn handelingen. De belangrijkste bronnen van stoffen, die mogelijk gezondheidsklachten kunnen veroorzaken zijn: sigarettenrook, materialen en producten die aanwezig zijn in de ruimte (zoals rookmachines, haarlak, schoonmaakmiddelen) en menselijke producten (zoals bio-effluenten, warmte, vocht, CO2). Gezondheidsklachten die op kunnen treden zijn ‘vage’ klachten als hoofdpijn, luchtwegproblemen, oogirritaties, etc. Om te bepalen in welke concentraties deze stoffen in de binnenlucht gezondheids-problemen veroorzaken, is onderzocht of CO2 mogelijk een indicator is voor stoffen in de binnenlucht. Er zijn CO2 concentraties vastgesteld, die aangeven of er sprake is van een goede binnenluchtkwaliteit. De CO2 concentratie kan als indicator gebruikt worden voor de effectiviteit van ventilatie en als maat voor stoffen waarvan de uitstoot mens gerelateerd is. Aangezien er in uitgaansgelegenheden meerdere bronnen aanwezig zijn, die niet mens gerelateerd zijn, zullen er voor het bepalen van de binnenluchtkwaliteit van uitgaansgelegenheden aanvullende metingen nodig zijn. Normen die gelden voor het binnenmilieu moeten gehandhaafd blijven. Doordat mensen in discotheken actief bezig zijn met dansen, is het ademminuutvolume groter. Hierdoor worden stoffen in hogere concentraties ingeademd. Tevens zijn schadelijke stoffen in discotheken in hogere concentraties aanwezig. Een goede ventilatie is daarom van groot belang. De ventilatiecapaciteit moet zodanig zijn dat stoffen zich in de ruimte niet kunnen ophopen, zodat er geen gezondheidsproblemen kunnen optreden. Een goede communicatie naar exploitanten van uitgaansgelegenheden over het belang van een goede binnenluchtkwaliteit en aanwezigheid van een goed werkend ventilatiesysteem is noodzakelijk. De overheid zou een rol kunnen spelen door subsidiering en invoering van een keurmerk voor een schone binnenlucht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6179
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2003vj-M06-LUCHTKWALITEIT-UITGAAN-Eindrapport-juli2003.pdf463.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.