Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/618
Title: Studieadvies op basis van zelforganisatie: Dynamische wegwijzers in een veranderend onderwijslandschap
Authors: Van den Berg, Bert
Tattersall, Colin
Janssen, José
Van Es, René
Koper, Rob
Keywords: zelforganisatie
navigatie
afstandsonderwijs
Issue Date: 9-May-2006
Abstract: Studenten kunnen tegenwoordig kiezen uit een steeds groter aanbod van cursussen en trainingen, die vaak in de vorm van losse modules op verschillende manieren aan elkaar geschakeld kunnen worden. Dit biedt veel voordelen maar vormt ook de basis voor een keuzeprobleem: wat is de meest effectieve weg naar mijn doel? Dit artikel beschrijft de software architectuur die is ontworpen om Life-Long-Learners te ondersteunen bij het kiezen van hun leerpad in een leernetwerk. Deze architectuur sluit aan bij theorieën over zelforganisatie en indirecte sociale communicatie. De architectuur omvat de opslag, verwerking en presentatie van collectief studiegedrag en verschaft informatie over succesvolle leerpaden van medestudenten aan studenten die een vervolgkeuze voor hun studie maken. Er wordt een implementatie beschreven van een leernetwerk en verslag gedaan van de uitkomsten van een experiment met dit prototype. De resultaten leiden tot de conclusie dat er door het geven van een advies convergentie van leerpaden optreedt en dat de studenten die een studieadvies krijgen effectiever zijn.
Description: Van den Berg, B., Tattersall, C., Janssen, J., Van Es, R., & Koper, R. (2006). Studieadvies op basis van zelforganisatie: Dynamische wegwijzers in een veranderend onderwijslandschap. Unpublished manuscript
URI: http://hdl.handle.net/1820/618
Appears in Collections:1. LN: Publications and Preprints
Keur der Wetenschap

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ps.pdf320.02 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons