Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6180
Title: Voedselkolometers: Omvang en aard van het transport van voedingsmiddelen naar Nederland
Other Titles: [Food miles: extent and nature of the transport of food to the Netherlands]
Authors: Antens, Carla, (UM)
van Balen, Erna, (UM)
Gering, Maarten, (UM)
Kaan-Heijnen, Els, (OU)
Issue Date: Jul-2003
Publisher: Open Universiteit
Citation: Antens, C., (UM), van Balen, E., (UM), Gering, M., (UM), & Kaan-Heijnen, E., (OU). (2003). Voedselkolometers. Omvang en aard van het transport van voedingsmiddelen naar Nederland. Onderzoek uitgevoerd met Universiteit Maastricht (NL) in opdracht van De Kleine Aarde, Boxtel, NL. [Food miles: extent and nature of the transport of food to the Netherlands.]. (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL
Abstract: SAMENVATTING Inleiding/Probleembeschrijving In opdracht van De Kleine Aarde wordt in de periode maart 2003 tot en met juni 2003 een onderzoek gedaan naar de omvang en aard van het transport van voedingsmiddelen naar Nederland, de zogeheten ‘voedselkilometers’. Tot nu toe zijn er in Nederland nog weinig recente en concrete cijfers over dit onderwerp bekend. Doel Het uiteindelijke doel van deze opdracht is om de (geïnteresseerde) consumenten bewuster te maken van de omvang van voedseltransport en de gevolgen daarvan. Door het geven van voorlichting (door middel van een tentoonstelling, met behulp van een grote wereldkaart, een artikel in een tijdschrift of andersoortige voorlichting) wordt geprobeerd dit doel te bereiken. Werkwijze Het onderzoek naar de omvang en aard van voedselkilometers begint met een literatuurstudie. Uit deze literatuurstudie blijkt dat er weinig recent cijfermateriaal over import en export van diverse producten voorhanden is. Naar aanleiding van de literatuurstudie en in overleg met de opdrachtgever is er een keuze gemaakt voor productschappen die belangrijk zijn met betrekking tot voedselkilometers. De volgende productschappen zijn gekozen: - Productschap Vee, vlees en eieren - Productschap Vis - Productschap Groente en fruit - Productschap Zuivel Om informatie in te winnen over deze productschappen is contact opgenomen met instanties en/of organisaties zoals het LEI (Landbouw Economisch Instituut), Campina en EOSTA. Binnen de productschappen is gekozen voor bepaalde producten waarvan onder andere het energieverbruik en koolstofdioxide uitstoot van het transport is berekend. Resultaten Uit de gegevens blijkt dat veel producten geïmporteerd worden, terwijl deze ook in Nederland geproduceerd kunnen worden. Veel producten zijn seizoensgebonden zodat deze in andere seizoenen geïmporteerd worden. Met deze import is veel transport gemoeid. Dit transport heeft verschillende ecologische gevolgen zoals luchtverontreiniging, het versterkt broeikaseffect en verzuring. Conclusies en aanbevelingen Nederland importeert veel voedingsmiddelen waaronder vooral veel groente en fruit. Daarna wordt zuivel in de grootste hoeveelheden geïmporteerd en vervolgens vlees. Vis wordt in de minste hoeveelheden geïmporteerd. Deze producten komen vooral vanuit landen van de EU en worden in de meeste gevallen met de vrachtwagen getransporteerd. Dit transport kost energie, variërend van 2 miljoen tot 70 miljoen MJ. Daarnaast wordt door transport ook koolstofdioxide uitgestoten. De uitstoot van koolstofdioxide heeft ecologische gevolgen zoals luchtverontreiniging, broeikaseffect en verzuring. Het is erg moeilijk om maatregelen te treffen tegen voedselkilometers omdat het transport te maken heeft met wereldwijde afspraken. Het is wel mogelijk om de consument bewust te maken en te informeren over voedselkilometers. Het verdient aanbeveling om nader onderzoek naar voedselkilometers te doen. Dit mede doordat het begrip voedselkilometers erg breed is en dit rapport niet alle aspecten die voedselkilometers bevat uitgewerkt heeft.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6180
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2003vj-M03-VOEDSELKILOMETERS-Eindrapport-juli2003.pdf500.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.