Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6187
Title: Risico-evaluatie van Kathon in verfproducten op waterbasis
Other Titles: [Risk assessment of Kathon in waterborne paint products]
Authors: Boers, Daisy, (UM)
Bronneberg, Michiel, (Fontys)
Engelen, Paul, (Fontys)
Hemelt, Marjolein, (UM)
Meesters, Roland, (OU)
Merckx, Anne-Marie, (UM)
Thijs, Hanneke, (Fontys)
van der Zanden, Gijs, (Fontys)
Issue Date: Jun-2002
Publisher: Open Universiteit
Citation: Boers, D., (UM), Bronneberg, M., (Fontys), Engelen, P., (Fontys), Hemelt, M., (UM), Meesters, R., (OU), Merckx, A.-M., (UM), . . . van der Zanden, G., (Fontys) (2002). Risico-evaluatie van Kathon in verfproducten op waterbasis. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van GGD Haarlem i.s.m GGD Amstelland - De Meerlanden. [Risk assessment of Kathon in waterborne paint products.] (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL
Abstract: SAMENVATTING Dit rapport is een risicoanalyse omtrent het gebruik van isothiazolinonen in verf op waterbasis. Na een degelijk literatuuronderzoek en gesprekken met producenten van Kathon zijn de achtergronden en stofeigenschappen van Kathon als conserveringsmiddel beschreven. Sinds de jaren tachtig is Kathon als conserveringsmiddel gebruikt in diverse consumentenproducten in verschillende concentraties en samenstellingen, de maximale wettelijke toegestane concentratie aan Kathon in cosmetica is momenteel 15 ppm. Door de lage bioaccumulatie en de lage Kow waarden wordt Kathon snel gemetaboliseerd. De fysische afbraak van Kathon is afhankelijk van de aanwezigheid van nucleofielen. Er zijn een aantal metabolieten ge├»dentificeerd en het afbraak mechanisme is bekend. De stabiliteit van het Kathon wordt verhoogd door het gebruik van bijvoorbeeld koperionen. Uit berekeningen met verdampingsmodellen is gebleken dat de concentraties in de lucht binnenshuis aan MI en MCI tussen de 2,7-en 3,5 % van de NOAL liggen. Bovendien blijken er een week nadat de verf op de muren is aangebracht nog concentraties aan MCI en MI in de lucht aanwezig te zijn die nog hoog genoeg waren om personen te sensibiliseren. De actieve componenten van het Kathon bezitten geen milieubedreigende werking op bodem, voor aquatische organismen zoals vissen is het zeer giftig terwijl het voor vogels weer minder giftig is. Er zijn een aantal cases beschreven waar de personen die in contact kwamen met Kathon allergische contact dermatitis ontwikkelden. Belangrijk bij het ontwikkelen van een allergische contact dermatitis voor Kathon is het feit dat men hiervoor al gesensibiliseerd moet zijn door bijvoorbeeld het gebruik van cosmetica geconserveerd met Kathon. Sensibilisatie kan bij iedereen plaatsvinden als de concentratie aan MCI/MI maar hoog genoeg en de blootstelling lang genoeg is. Er zijn geen duidelijke risicogroepen aan te wijzen omdat in principe iedereen gesensibiliseerd kan worden. De biocidische werking heeft Kathon voornamelijk te danken aan de verstoring van celprocessen in het bijzonder de Krebscyclus, die leiden tot de celdood. Bij een allergische reactie is een verandering van de huid waarneembaar en de prevalentie in Europa ligt tussen de 0,4 en 11,1 %. Dit betekent dat gemiddeld 5% van de Europese bevolking gesensibiliseerd is. De conserverende werking van Kathon is te danken aan het remmen van specifieke enzymen in de cel. Het Kathon CG is een mengsel van vijf stoffen waaronder het MCI/MI en magnesiumnitraat en magnesiumchloride waarbij deze twee zouten ook gezondheidsschadelijk voor de mens zijn. Een goede oplossing voor het verhinderen van sensibilisatie of het ontstaan van een allergische reactie is na het verven de ruimte goed te ventileren. Er kunnen nog een aantal andere preventieve maatregelen genomen worden om het gebruik van Kathon te verminderen. Door andere conserveringsmiddelen te kiezen en lagere concentratie aan Kathon en de oppervlaktes nadat ze geverfd zijn met middelen te behandelen die het uitdampen van het Kathon tegengaan. Behalve het Kathon worden er nog een aantal conserveringsproducten die tevens de mogelijk tot sensibilisatie of allergische reacties kunnen leiden gebruikt. De maximale concentratie aan Kathon volgens de EC norm is 15 ppm. Op 30 juli 2002 wordt bepaald dat als er producten op de markt verkocht worden met meer dan 15 ppm Kathon dan dient de producent dit op het etiket te vermelden. Voor personen die in contact met Kathon komen of met Kathon werken zijn er veiligheidsmaatregelen beschreven. Er wordt aanbevolen om verder onderzoek te doen naar uitdamping en concentraties MCI/MI, binnenhuis nadat de muren met verf zijn behandeld. Indien er meer bekend is over uitdamping en welke factoren daar voor verantwoordelijk zijn, kan ook gezocht worden naar oplossingen om de concentraties aan MCI/MI te verlagen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6187
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2002-M1_M8-KATHON-Eindrapport-juni2002.pdf321.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.