Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6190
Title: Bodemsaneringsnormen voor fenolen in Vlaanderen: Een eerste advies
Other Titles: [Soil sanitation standards for phenols in Flanders: A preliminary advice]
Authors: Huijs-van Zeijl, Christianne, (OU)
Sijnesael, Petra, (UM)
Wilms, Lonneke, (UM)
Issue Date: Dec-2000
Publisher: Open Universiteit
Citation: Huijs-van Zeijl, C., (OU), Sijnesael, P., (UM), & Wilms, L., (UM). (2000). Bodemsaneringsnormen voor fenolen in Vlaanderen: Een eerste advies. Onderzoek uitgevoerd met Universiteit Maastricht, NL, in opdracht van VITO, Mol, B. [Soil sanitation standards for phenols in Flanders: A preliminary advice] (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL
Abstract: SAMENVATTING In deze rapportage wordt een eerste advies gegeven over de normering van fenolen in Vlaanderen. Dit is gedaan aan de hand van een onderbouwing van het normenstelsel in Vlaanderen, vervolgens is er een selectie gemaakt van de relevante fenolen. Dit zijn fenol, chloorfenolen, pentachlorofenol en cresolen. Van deze fenolen zijn de fysicochemische eigenschappen, de bronnen, het voorkomen in milieucompartimenten en het gedrag in de bodem bepaald. Daarna zijn de toxicokinetiek en de gezondheidseffecten bekeken. Tot slot zijn de bestaande normeringen voor deze stoffen in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten bekeken en beoordeeld. De conclusie is dat fenolen in soorten moeten worden onderscheiden, zoals dat voor een aantal al in deze rapportage is gedaan. Voor elke groep dienen dan apart normen te worden uitgebracht. De stoffen kunnen niet als een geheel worden genormeerd omdat er stoffen zijn, zoals pentachlorofenol, die carcinogeen zijn voor de mens.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6190
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2000-M1-FENOLEN-Eindrapport-december2000.pdf295.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.