Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6193
Title: Sociale netwerksites als 'ingang' voor social engineering
Authors: Zegwaard, Ronald
Keywords: social engineering
sociale netwerksites
Facebook
Twitter
informatie delen
risico’s
Issue Date: 4-Nov-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het gebruik en het delen van informatie op sociale netwerksites zijn ongekend populair. Dit brengt echter ook gevaren met zich mee, zoals social engineering. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 'In hoeverre kan informatie die wordt gedeeld op sociale netwerksites gebruikt worden voor social engineeringsactiviteiten?' Het onderzoek heeft ten doel in kaart te brengen in hoeverre social engineering, met sociale netwerksites als 'ingang', kan plaatsvinden bij medewerkers van het Ministerie van Defensie. Een ander doel is te komen tot een raamwerk ten behoeve van social engineering op sociale netwerksites. Op basis van het literatuuronderzoek is een theoretisch raamwerk geconstrueerd. Dit raamwerk is gevalideerd door zes experts op het gebied van social engineering op sociale netwerksites en heeft geleid tot het finale raamwerk 'social engineering op sociale netwerksites'. Daarnaast is een inhoudsanalyse uitgevoerd. Deze is uitgevoerd om de geplaatste informatie binnen de desbetreffende Facebook- en Twitterpagina te observeren en analyseren op 'aanwezigheid'. De belangrijkste conclusies van het onderzoek wijzen erop dat defensiemedewerkers veel informatie delen op Facebook en Twitter. De informatie die op sociale netwerksites gedeeld wordt, kan door een social engineer gebruikt worden om social engineeringsactiviteiten te ondernemen. Het raamwerk kan bijdragen aan de bewustwording van gebruikers van sociale netwerksites.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6193
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20150716_Zegwaard.pdf3.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.