Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6194
Title: De impact van autonome logistiek op processen van de klantorganisatie in de gebruiksfase
Authors: Schaik, Tommy van
Keywords: Autonome Logistiek
bedrijfsproces-modellering
procesvergelijking
domeinexpert event-driven process chain
Issue Date: 4-Nov-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Terwijl sommige organisaties al het nieuwe 'autonome logistieke model' invoeren, is er in de theorie nog een kennisvacuüm over de impact daarvan op de klantorganisaties. Dit onderzoek is een verkenning van de impact die het 'autonome logistieke model' heeft op de logistieke processen binnen een klantorganisatie. Hierbij kon een vergelijking worden gemaakt met het klassiek logistiek concept dat elders in diezelfde organisatie gebruikt werd. Vanuit de literatuur werd een theoretisch framework opgezet dat een reeks van relevante eigenschappen voor logistieke processen benoemt. In de praktijkcasus konden deze eigenschappen daadwerkelijk worden gemeten. Het onderzoek leverde als conclusie op dat het autonome logistieke model ten opzichte van het klassieke logistieke model: 1) een grotere afhankelijkheid heeft van ICT, terwijl de beschikbaarheid van kritische informatiesystemen juist lager is; 2) minder logistieke expertise vergt in de klantorganisatie; 3) qua inrichting door de leveranciersorganisatie wordt gedicteerd; 4) efficiënter is bij optimale omstandigheden, maar in sommige andere situaties juist minder efficiënt. Deze conclusies vormen een basis voor toekomstig onderzoek om het kennisvacuüm over de impact van autonome logistiek op te vullen. Zulk onderzoek zou zich kunnen richten op de kwantitatieve versterking van bovengenoemde bevindingen en het toetsen van het theoretisch framework waarbij ook andere relevante eigenschappen en processen zijn betrokken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6194
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20150726_Schaik.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.