Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6198
Title: Een onderzoek naar de risico's van participatory design
Authors: Boer, Sander
Keywords: referentieoverzicht van risico's
participatory design
Issue Date: 9-Nov-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Bij participatory design zijn de eisen en de wensen van de eindgebruiker het startpunt voor het ontwerp van een nieuw (software)product. En ook na het vergaren van de requirements, blijven het ontwerp en de ontwikkeling van de software een voortdurend samenspel tussen ontwikkelaars en participanten. Dit zorgt voor draagvlak bij de eindgebruiker en verkleint het risico op een gat tussen de eisen en wensen van de eindgebruiker en het eindproduct. Deze methode brengt echter ook risico's met zich mee. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van deze risico's. In de literatuurstudie zijn 26 artikelen gevonden waarin risico's van participatory design werden genoemd. Dit leverde in totaal 34 risico's op die middels open card sorting zijn gecategoriseerd in vier categorieën. Om te toetsen of het overzicht van risico’s bruikbaar was in de praktijk, is gekeken of de genoemde risico's worden herkend in de praktijk middels semi-gestructureerde interviews met vier ervaringsdeskundigen op het gebied van participatory design. Uit de interviews bleek dat de risicolijst na toetsing overeind bleef staan en geen aanvulling nodig had.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6198
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20150709_Boer.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.