Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6199
Title: Onderzoek naar een IT-Outsourcing kostenreferentiemodel als tool voor de ITO-beslissing
Authors: Gorp, René van
Keywords: IT-Outsourcing kosten-batenafweging
referentiemodel
Issue Date: 9-Nov-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: IT-Outsourcing (ITO) is sinds eind jaren 90 een trend. Organisaties besluiten in toenemende mate hun ICT-activiteiten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan andere partijen om doelen te realiseren. Uit diverse onderzoeken blijkt dat kostenbesparing de primaire drijfveer is. Empirisch onderzoek van Lacity heeft aangetoond dat risicomanagement een bewezen significante positieve invloed heeft op positieve ITO-uitkomsten. Echter, volgens Jiang et al. (2005) heeft onderzoek naar risicomanagement zich voornamelijk gericht op de kwalitatieve aspecten en nauwelijks op de kwantitatieve, zoals kosten voor het treffen van beheersmaatregelen. Hierdoor is een goede vergelijking tussen ITO en het zelf doen niet mogelijk. Met een literatuuronderzoek is op basis van uit de literatuur verkregen ramingen een ITO-kostenreferentiemodel ontwikkeld. De onderzoeksgegevens zijn voortgekomen uit een groot aantal kwantitatieve onderzoeken gebaseerd op verschillende vormen van ITO in verschillende branches. Dit referentiemodel is vervolgens op juistheid getoetst. Voor de selectie van geschikte casussen voor dit onderzoek is onder andere gebruikgemaakt van een door Barthelemey (2006) ontwikkelde scorecard voor het bepalen van complexiteit van ITO-projecten. Voor het onderzoek zijn twee casussen onderzocht. De structuur van het referentiemodel werd daarbij grotendeels bevestigd. De kwantitatieve onderdelen zijn slechts beperkt bevestigd. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6199
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20150702_Gorp.pdf2.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.