Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6200
Title: IT alignment en ontologie
Authors: Groeneveld, Jorno
Keywords: business-IT alignment
communicatieproblemen
gedeeld taalgebruik
Issue Date: 9-Nov-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het belang van afstemming tussen IT en business voor de organisatiestrategie, business-IT alignment, lijkt groter te worden. Ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie volgen elkaar in hoog tempo op. De mogelijkheden en bedreigingen die hieruit voortkomen bepalen het succes van organisaties. IT alignment is in sterke mate afhankelijk van effectieve communicatie en in de praktijk lijkt er een gebrek te zijn aan gedeelde taal. De doelstelling van dit onderzoek is daarom het onderzoeken wat een (ontbreken aan) gedeeld begrippenkader (ontologie) voor invloed heeft op het IT alignment proces. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een literatuurstudie en een praktijkonderzoek. Uit de literatuurstudie blijkt dat er betrekkelijk weinig informatie is over het directe verband tussen IT alignment en ontologie. Onderzocht is of er directe verbanden zijn in de praktijk aan de hand van exploratief casusonderzoek bij zes gemeenten. De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat er sprake is van een verschil in ontologie tussen IT en business. Dit wordt ook als een probleem ervaren bij de respondenten aan het onderzoek. Dit onderzoek bewijst dat er een direct verband is tussen ontologie en IT alignment en dat vervolgonderzoek noodzakelijk is om dat verder te onderzoeken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6200
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20150710_Groeneveld.pdf3.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.