Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6201
Title: IT-projectportfolio gezondheidsmeting
Authors: Wissenburg, Ruud
Keywords: IT-portfoliomanagement
IT-portfolio gezondheid
meetinstrument
Issue Date: 9-Nov-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek richt zich op het beoordelen van de gezondheid van een IT-projectportfolio (ITPP) tijdens de gehele levenscyclus van de portfolio. Het doel van het onderzoek is het ontwerpen van een meetinstrument waarmee gedurende de gehele levenscyclus de gezondheid van ITPP’s gemeten kan worden. Eerst is een literatuurstudie uitgevoerd. Het doornemen van de wetenschappelijke artikelen heeft geleid tot 122 gezondheidsfactoren. Om deze factoren te kunnen categoriseren tot een geschikt overzicht, is gebruikgemaakt van een open card sort. Dit resulteerde in een categorie-indeling die tijdens het verdere onderzoekstraject werd gehanteerd. Per gezondheidscategorie zijn vervolgens de meest geschikte factoren voor het meetinstrument gekozen. De metrieken voor de factoren werden daarna met de Goal/Question/Metrics-methode (GQM) bepaald. De factoren zijn voorzien van een definitie. Dit resulteerde in het meetinstrument. Om de validiteit en de bruikbaarheid van het meetinstrument te bepalen, is een enkelvoudige casestudie uitgevoerd. Daarbij is gekozen voor het houden van individuele face-to-face interviews, gevolgd door een groepsinterview. Deelnemers waren ervaringsdeskundigen die een sleutelrol vervullen binnen IT-portfoliomanagement van een concrete portfolio. Het meetinstrument wordt met enkele aanpassingen toepasbaar geacht. Het doel van dit onderzoek is daarmee bereikt: het ontwerpen van een meetinstrument waarmee de gezondheid van ITPP's gemeten kan worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6201
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20150828_Wissenburg.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.