Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6205
Title: Invloed van structuur en samenhang op de onderhoudbaarheid van Haskell programma's
Authors: Hoven, Harm van den
Keywords: onderhoudbaarheid
metrieken
structuur
samenhang
Issue Date: 19-Nov-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Een goede onderhoudbaarheid van software is belangrijk: 40 tot 80 procent van de totale kosten van software gaat zitten in de onderhoudsfase. Door meer inzicht te verkrijgen in de mate van onderhoudbaarheid van software, kan deze gericht worden verbeterd en kan dit kosten besparen. Softwaremetrieken kunnen hiervoor worden ingezet. Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar metrieken voor objectgeoriënteerde en imperatieve programmeertalen, is er minder onderzoek verricht naar functionele talen. Het doel van dit afstudeeronderzoek is om de onderhoudbaarheid van Haskell-programma's te meten. Het onderzoek richt zich daarbij specifiek op de eigenschappen koppeling, cohesie en information hiding van Haskell-modules. Het onderzoek heeft geresulteerd in een selectie van vijf metrieken voor Haskell-programma's en de ontwikkeling van een code-analysetool voor het berekenen van deze metrieken. Hiertoe zijn concepten rond metrieken uit het objectgeoriënteerde paradigma vertaald naar de functionele taal Haskell. Om iets over de verdeling van de scores te weten te komen, zijn de gekozen metrieken uitgerekend voor 902 Haskell-programma's, die geselecteerd zijn uit de Hackage repository. Naast de analyse van de broncode is ook de revisiegeschiedenis voor zeven casestudies geanalyseerd en gerelateerd aan de gemeten scores.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6205
Appears in Collections:MSc Computer Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20151112_Hoven.pdf2.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.