Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6206
Title: Data Governance Maturity Model
Authors: Merkus, Jan Rutger
Keywords: data governance
maturity model
data governance maturity model
Issue Date: 20-Nov-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek beoogt nieuwe kennis te vinden over data governance en een maturity model daarvoor. De doelstelling van onderzoek is om een model te definiĆ«ren waarmee data governance op basis van organisatievolwassenheid kan worden beoordeeld om aanbevelingen daarover te kunnen geven en dit model te toetsen in de praktijk. De probleemstelling daartoe luidt: hoe wordt data governance maturity beoordeeld? Hieruit zijn contextvragen afgeleid naar de definitie van data governance en van een maturity model, en deelvragen naar wat relevante dimensies en levels van data governance maturity zijn. Voor het empirisch onderzoek is gevraagd naar verkennend onderzoek om het DGMM in de praktijk te toetsen op basis van praktijkvoorbeelden en aanvullingen te vinden voor verder onderzoek. Op basis van de literatuur is een maturity model opgebouwd met relevante dimensies, maturity levels, kwalificaties en criteria om te groeien in data governance. Uit evaluatie van het empirisch onderzoek wordt geconcludeerd dat met de gebruikte onderzoeksmethode het DGMM volledig is getoetst in de praktijk. Dit in de vorm van semigestructureerde interviews met experts binnen dezelfde, geschikte onderzoeksorganisatie. De conclusie van dit onderzoek is dat het ontworpen data governance maturity model een goede aanzet geeft tot het beoordelen van organisatievolwassenheid van data governance.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6206
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20151119_Merkus.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.