Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6207
Title: Shared domain knowledge - Knowledgecomponenten van het business- en IT-domein
Authors: Veljkovic, Dejan
Keywords: shared
knowledge
kenniscomponenten
businessdomein
IT-domein
domain
Issue Date: 20-Nov-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Shared domain knowledge is in dit onderzoek gedefinieerd als: 'The extent to which Business and IT know and understand each other's domain'. Gebrek aan kennis kan leiden tot falende IT-projecten, met als recent voorbeeld het rapport van de Commissie Elias (2014). Een van de genoemde redenen is het gebrek aan kennis over IT bij de overheid. Mogelijk had een meetinstrument voor shared domain knowledge dit gebrek aan kennis tijdig kunnen signaleren. De gevonden meetinstrumenten die voor dit doel ontwikkeld waren, bleken verouderd. Een nieuw conceptueel model voor het construct shared domain knowledge is geconstrueerd op basis van de onderzochte artikelen. Dit model is op beperkte schaal gevalideerd in een grote onderwijsinstelling in het noorden van Nederland. Deze validatie vond augustus 2015 plaats door drie afdelingshoofden en twee topmanagers uit het business- en IT-domein te interviewen. Dit onderzoek is een eerste stap op weg naar een up-to-date en concreet meetinstrument voor het construct shared domain knowledge. De feedback van de geïnterviewden doet vermoeden dat het business- en IT-domein steeds meer samenvloeien. Wat vroeger unieke domeinkennis was, is meer en meer gemeenschappelijke kennis geworden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6207
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20151119_Veljkovic.pdf2.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.