Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6208
Title: Hoe iBewust zijn medewerkers van Nederlandse gemeenten? Een methodiek om kennis, houding en gedrag op het gebied van informatiebeveiliging bij medewerkers van Nederlandse gemeenten te meten
Authors: Lammerts van Bueren, Youri
Keywords: security awareness
informatieveiligheid
gemeenten
overheid
Issue Date: 23-Nov-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Informatie is de grondstof voor de gemeentelijke bedrijfsvoering. Medewerkers spelen een belangrijke rol in het beschermen van deze informatie. Vanuit het Rijk wordt gestuurd om informatieveiligheid bij gemeenten naar een hoger niveau te tillen door onder andere structureel aan security awareness te werken. Wat is security awareness en hoe maak je die meetbaar? Dit is belangrijk om een effectief security awareness-programma op te stellen. Met het meten van security awareness worden kennis, houding en gedrag op securitygebied gemeten. Via deze meting kan de discrepantie inzichtelijk worden tussen het kennisniveau en het gedrag dat men vertoont. Als een medewerker specifieke kennis bezit (conform beleid) maar ander gedrag vertoont, dan kunnen vraagtekens worden gezet bij de effectiviteit van het beleid. Door deze discrepantie vervolgens te onderzoeken en het beleid te optimaliseren, is het mogelijk om informatieveiligheid naar een hoger plan te tillen. Om deze stap te zetten, is het voor gemeenten eerst noodzakelijk om te weten hoe security awareness kan worden gemeten. Hiervoor zijn weinig methodieken beschikbaar. In het onderzoek is op basis van bestaande methodieken een gemeente-eigen methodiek ontwikkeld voor het meten van security awareness. Deze is gemeente-eigen gemaakt door gebruik te maken van de campagne iBewustzijn Overheid. Deze methodiek is vervolgens gevalideerd door deskundigen in het vakgebied en door een groep medewerkers die een dwarsdoorsnede vormen van een gemiddelde gemeentelijke organisatie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6208
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20151119_Lammerts_van_Bueren.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.