Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6209
Title: De rol van Internet Service Providers bij de bestrijding van botnets
Authors: Pijpker, Jeroen
Keywords: botnetbestrijding
Internet Service Providers
Issue Date: 23-Nov-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Cybercriminaliteit is een steeds groter probleem in onze samenleving. Daarbij maken cybercriminelen in veel gevallen gebruik van een speciaal soort malware, namelijk botnets. Botnets zijn netwerken van geïnfecteerde apparaten (bots) die onder controle staan van een zogenaamde botmaster en gecoördineerd aanvallen op andere apparaten kunnen uitvoeren. In meerdere wetenschappelijke publicaties wordt aangegeven dat Internet Service Providers (ISPs) een belangrijke rol kunnen spelen bij de bestrijding van botnets. Dit afstudeeronderzoek richt zich op de problematiek rond botnetbestrijding door ISPs. De centrale onderzoeksvraag die wordt beantwoord binnen dit afstudeeronderzoek is de volgende: 'Welke rol spelen ISPs bij de bestrijding van botnets op technisch gebied, hoe pakken ze dit organisatorisch aan en wat zijn juridisch gezien de mogelijkheden en beperkingen?' Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd in een theoretisch en empirisch deel. Het doel van het theoretisch deel is op basis van een literatuuronderzoek een conceptueel model en theoretisch referentiemodel op te stellen. Het theoretisch referentiemodel geeft weer hoe botnetbestrijding is georganiseerd door ISPs. Vervolgens is in het empirische gedeelte van het onderzoek getoetst of het theoretisch referentiemodel overeenkomt met de wijze waarop Nederlandse ISPs botnets bestrijden. Het afstudeeronderzoek heeft geresulteerd in een referentiemodel dat weergeeft hoe botnetbestrijding door ISPs binnen Nederland is ingericht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6209
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20151119_Pijpker.pdf3.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.