Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6237
Title: Faciliteren van sociaal leren in de lerarenopleiding
Authors: Vrieling, Emmy
Van den Beemt, Antoine
Keywords: lerarengroepen
professionele ontwikkeling
sociaal leren
Issue Date: 7-Dec-2015
Citation: Vrieling, E. & Van den Beemt, A. (2016, 4-5 February). Faciliteren van sociaal leren in de lerarenopleiding. Paper presented at the annual meeting for the VELON, Brussel, Belgium.
Abstract: De laatste decennia is er in onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek veel aandacht voor sociaal leren van (aanstaande) leraren als een stimulans voor hun professionele ontwikkeling. Bij het nastreven van innovatie in dergelijke lerarengroepen, blijkt faciliteren van belang. In deze studie is onderzocht op welke wijze lerarengroepen gefaciliteerd kunnen worden ter optimalisatie van de professionele ontwikkeling van de groepsleden. Hiervoor is gebruik gemaakt van een eerder ontwikkeld theoretisch kader met 4 dimensies en 11 indicatoren van sociaal leren. Het onderzoek is uitgevoerd in een lerarenopleiding primair onderwijs (pabo) waar groepen van pabodocenten, pabostudenten en leerkrachten primair onderwijs zijn gevolgd gedurende twee jaren in een enkelvoudige en meervoudige casestudie. Data zijn verzameld in de vorm van video/audio-opnames van de werkbijeenkomsten, het beantwoorden van reflectieve vragen, het volgen van de digitale leeromgeving en het uitvoeren van retrospectieve interviews. Op basis van kwalitatieve analyses is op diverse momenten samen met de groepsleden bekeken hoe de sociale configuratie eruit zag, of dit passend was bij de groepsdoelen en welke vervolgstappen wenselijk waren. De in deze studie ontwikkelde interviewleidraad blijkt een bruikbaar kwalitatief instrument in dit faciliteringsproces.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6237
Appears in Collections:2. T2 Presentations at conferences and events

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Indiening velon conferentie 151015.pdf79.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.