Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6241
Title: Management control en de dynamische evolutie van relaties binnen hoger onderwijs consortia
Authors: Latten, K
Keywords: management control
IOR's hoger onderwijs consortia (HO-consortia) relatie
evolutie
dynamiek
Issue Date: 10-Aug-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Door ontwikkelingen op het gebied van informatie, communicatie, technologie, globalisatie en geopolitieke veranderingen is in de laatste 30 jaar de invulling van samenwerking drastisch veranderd. Samenwerking speelt een steeds belangrijkere rol voor organisaties. Dit leidt tot het ontstaan van nieuwe coördinatievormen gebaseerd op inter-organisatorische relaties (IOR’s). Deze IOR’s zijn sinds twee decennia een toponderwerp van onderzoek in de verschillende wetenschappelijke disciplines, waaronder economie, organisatiekunde of managementwetenschappen. Er zijn verschillende vormen van de IOR’s onderzocht, o.a. supply chain, outsourcing, joint ventures of netwerken. Tot nu toe is relatief weinig aandacht besteed aan hoger onderwijs consortia (HO-consortia). Desondanks spelen zij een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Het doel van dit onderzoek is om een discussie te initiëren over de dynamiek van de samenwerkingsprocessen binnen deze HO-consortia en over de rol van management control in deze dynamiek. De focus ligt op de vraag: “Welke rol spelen aan hoger onderwijs consortia en hun omgeving gerelateerde factoren en management control in de dynamiek van HO-consortia relaties?” Het bestuderen van de wetenschappelijke literatuur op het gebied van de IOR’s stelde de onderzoeker in staat de factoren en condities te specificeren die tot dynamiek van de relaties binnen HO-consortia kunnen leiden. Ook is geanalyseerd wat de functie van management control kan zijn in deze dynamiek. Het heeft geleid tot het ontwerpen van een theoretische model dat gebaseerd is op het model van P.Kamminga en J. van der Meer Kooistra (2013a). Er is aangenomen dat HO-consortia relaties vergelijkbaar zijn met JV-relaties en om die reden kan het bestaande model ook in dit geval toegepast worden. In dit model zijn twee groepen factoren onderscheiden, die tot dynamiek kunnen leiden: factoren gerelateerd aan de HO-consortium relatie en factoren gerelateerd aan de omgeving. Het bestuderen van de literatuur stelde de onderzoeker verder in staat een groep condities te onderscheiden die specifiek zijn voor de HO-consortia en die ook tot dynamiek kunnen leiden. In het model wordt hier rekening mee gehouden (zie figuur 2.5). Om te toetsen in hoeverre dit model ondersteund wordt in de praktijk, zijn twee casestudies uitgevoerd: de Netwerk Open Hogeschool Informatica (NOHi) en de Zorgacademie. De NOHi is een voorbeeld van een relatie die in de loop van de tijd is verzwakt en op korte termijn wordt beëindigd. De Zorgacademie is een voorbeeld van een relatie die tussenresultaten heeft bereikt en waarvan de activiteiten verder worden voortgezet. Er werd verwacht dat de bevindingen van deze twee tegengestelde casussen de voorgestelde dynamiekpatronen beter zouden kunnen ondersteunen en dieper inzicht zouden kunnen bieden in de ontwikkelingen van HO consortia relaties. Per casus is een inzicht gegeven in de samenstelling en de achtergrond van het HO-consortium. Vervolgens zijn de ontwikkelingen en gebeurtenissen geanalyseerd in chronologische volgorde in de context van het theoretische model. Op die manier is er een verband gelegd tussen factoren, condities, de HO-consortia relatie en de reactie middels management control. De resultaten laten zien dat een HO-consortia relatie een dynamische proces is. De dynamiek kan veroorzaakt worden door factoren gerelateerd aan de omgeving, HO-consortia relaties en condities gerelateerd aan de HO consortia. Op die punten wordt het voorgestelde model ondersteund in de praktijk. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de dynamiek van de HO-consortium relatie ook gerelateerd is aan bepaalde condities verbonden aan de partners. Bijvoorbeeld niet alleen de betrokkenheid van de medewerkers die bij het consortium werken (HO-consortia conditie), maar ook de betrokkenheid van overig, niet aan het HO consortium gebonden personeel van partners (conditie gerelateerd aan partners) kunnen een rol spelen in de versterking of verzwakking van de relatie. Het is ook vastgesteld dat de dynamiek in de HO consortium relatie op drie niveaus kan voorkomen: strategisch, tactisch en operationeel. Deze twee additionele bevindingen hebben geleid tot de revisie van het oorspronkelijke model (zie figuur 5.2). Dit kan een basis zijn voor verder onderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6241
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Latten K scriptie.pdf923.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.