Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6246
Title: Open Data en Business Intelligence - Een exploratief onderzoek naar de bekendheid met, en de toepassing van, Open Data door Business Intelligence binnen private organisaties
Authors: Poppel, Joost van
Keywords: Open Data
Business Intelligence
BI
Issue Date: 9-Dec-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In de wetenschappelijke literatuur blijkt het verband tussen Open Data met Business Intelligence (BI) onderbelicht. De doelstelling van het exploratieve onderzoek is om enerzijds inzichtelijk te maken óf BI van het bestaan van Open Data afweet en anderzijds hoe BI gebruikmaakt van Open Data, en welke problemen daarbij worden ervaren. Om dit doel te bereiken is de volgende hoofdvraag geformuleerd: 'In hoeverre is BI binnen private organisaties zich bewust van het bestaan van Open Data, en op welke manier passen ze Open Data toe?' Uit literatuurstudie is een samenvattend referentiemodel over Open Data en BI ontstaan vanwaaruit de operationalisering heeft plaatsgevonden voor de empirische studie. Gedurende de empirische studie is een tweetal onderzoeksmethoden uitgevoerd. Om de bekendheid met Open Data inzichtelijk te maken, is een survey uitgezet aan BI-afdelingen van de top 500 private organisaties van Nederland. Vervolgens is een meervoudige casestudie uitgevoerd bij een drietal geselecteerde organisaties ter verdieping in de toepassing van Open Data door BI. Conclusie van het onderzoek is dat BI-organisaties zich bewust zijn van het bestaan van Open Data (78%) maar het nog niet altijd toepassen (33%). De toepassing van Open Data heeft invloed op de BI-aandachtsgebieden, architectuuronderdelen en op de functies van Business Intelligence. Bij de toepassing van Open Data wordt door BI met verschillende problemen rekening gehouden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6246
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20151207_Poppel.pdf2.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.