Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6257
Title: Het effect van suboptimale beslissingen op bedrijfsresultaten:
Authors: Lormans, W
Keywords: Familiebedrijven
Informatieverwerking
Respons bias
Misaggregation
Issue Date: 7-Jul-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Abstract Economische tijdschriften stellen dat familiebedrijven beter presteren dan niet-familiebedrijven. Het is echter niet duidelijk waardoor ze beter presteren. Een mogelijke verklaring is dat familiebedrijven minder suboptimale beslissingen nemen. Volgens Guo, Ying en Luo (2013) worden niet-optimale beslissingen veroorzaakt door cognitieve biases, namelijk: misperception, misaggregation en respons bias. Men spreekt over misperception als de informatie niet op rationele wijze wordt verwerkt. Hiermee wordt bedoeld dat de aanpassing van iemands standpunt bij de verwerking van nieuwe informatie niet volgens de Bayes Rule verloopt. Een voorbeeld hiervan is dat klanten steeds klagen over een product terwijl het bedrijf denkt dat het gaat om een incidentele fout, en er derhalve geen aandacht aan schenkt. Men spreekt over misaggregation als de ontvangen informatie niet op rationele wijze wordt gecombineerd. Een voorbeeld hiervan is dat de verkoopafdeling van een bedrijf constateert dat een product goed verkoopt en de financiĆ«le afdeling ziet dat er verlies wordt gemaakt op dit product. Het management van het bedrijf ziet met de kennis van beide informaties geen aanleiding om over te gaan tot het stoppen van de verkoop van dit product. Nog een ander voorbeeld: men denkt dat het slecht gaat met een product in een bepaald land omdat de prijs te hoog is, terwijl het probleem bijvoorbeeld ligt bij de macro factoren als slechte economie en werkloosheid. De informatie wordt niet goed gecombineerd. Men spreekt over response bias als belangrijke informatie niet wordt gebruikt. Een voorbeeld is dat men constateert dat de vraag afneemt door de slechte service, maar men doet er niets mee. In het geval van de respons bias neemt men niet de beslissing die in lijn ligt met de constatering ongeacht wat daarvan de reden is. In deze studie onderzoek ik of de hierboven genoemde biases het prestatieverschil kunnen verklaren. Gebruikmakend van een sample van 90 bedrijven in de Gemeente Venlo, vind ik dat alleen misaggregation een effect heeft op het bedrijfsresultaat. Het effect is positief. Dit duidt erop dat bedrijven die informatie niet op de juiste wijze combineren beter presteren dan bedrijven die dat wel doen. Echter, deze variabele kan het prestatieverschil tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven niet verklaren. Deze bevindingen zijn verrassend omdat niet-familiebedrijven in mijn onderzoek een hogere mate van mispercepton, misaggregation en respons bias hebben dan familiebedrijven.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6257
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lormans W Scriptie 17 juli 2015.pdf579.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.