Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6261
Title: Probleemonderkenning in de omgeving van een ERP implementatieproject
Authors: Waanders, Anton
Keywords: problemen
ERP-implementatie
bevoegdheden
ERP-projecten
casestudie
Issue Date: 10-Dec-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van dit onderzoek is een door eigen literatuuronderzoek vastgesteld raamwerk van problemen die in de omgeving van het ERP-implementatieproject kunnen optreden, verifiëren met de praktijk om te achterhalen welke problemen op de lijst worden herkend als daadwerkelijk opgetreden problemen gedurende het implementatieproces. Er zijn hiervoor twee cases in een automotive-bedrijf geselecteerd: een case met de implementatie van Dynamics AX in Zuid-Amerika en een case met de implementatie van een DMS-ERP in Azië. Er zijn 3 problemen geïdentificeerd die een matige tot sterke indicatie vertonen niet meer in de praktijk voor te komen, en een waarbij geen enkele respondent heeft aangegeven het herkende probleem als omgevingsprobleem te zien. Er zijn 6 problemen herkend in de Zuid-Amerikaanse case en 31 in de Aziatische case. Maar in de productscope zitten grote verschillen: de Zuid-Amerikaanse case is veel kleiner dan de Aziatische (bijvoorbeeld twee modules van een ERP versus een complete suite). Uiteindelijk zijn na vergelijking met de beide contextvariabelen 15 problemen in zowel de Aziatische als de Zuid-Amerikaanse case als omgevingsproblemen herkend en zijn er nog eens 13 herkend in de Aziatische case. Op twee problemen na worden alle problemen uit de literatuurstudie als omgevingsproblemen herkend.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6261
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20151208_Waanders.pdf3.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.