Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6265
Title: Trust; givers’ point of view Wat is de relatie tussen vertrouwen in medewerkers en de veranderbereidheid van een middenmanager?
Authors: Loon van, W
Keywords: middenmanager
medewerker
organisatieverandering
veranderbereidheid
medewerker
organisatieverandering
veranderbereidheid
weerstand
veranderbereidheid
Issue Date: 8-Jul-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Abstract Volgens onderzoek blijkt dat middenmanagers met hun veranderbereidheid en perceptie een tegenhoudende factor kunnen zijn gedurende een organisatieverandering (Josserand, Teo, & Clegg, 2006). Uit onderzoek naar de veranderbereidheid van medewerkers blijkt dat het ontvangen van vertrouwen een van de belangrijkste factoren is voor een positieve veranderbereidheid (Covey, 2006). Echter geeft Herksher (2002) in Cools (2007, p. 104) aan dat vertrouwen tweerichtingsverkeer is. Vertrouwen geven is vertrouwen krijgen. Het is dus aannemelijk dat het hebben /geven van vertrouwen ook van positieve invloed is op veranderbereidheid van middenmanagers. Brower, Lester, Korsgaard, and Dineen (2009); Wells and Kipnis (2001) stellen dat de meeste empirische onderzoeken zich tot nu toe hebben gericht op het vertrouwensperspectief vanuit de medewerker. Bovendien is het aantal empirische studies naar de veranderbereidheid van de middenmanager beperkt (Devos, Buelens, & Bouckenooghe, 2007). In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag: “Wat is de relatie tussen het vertrouwen dat middenmanagers in hun medewerkers hebben en hun eigen veranderbereidheid ten aanzien van organisatieverandering?” De rol van de middenmanager is aan het veranderen en uit de literatuur blijkt dat middenmanagers steeds meer met organisatieveranderingen actief zijn. Waar voorheen vooral de ‘doorgeefluikfunctie’ werd uitgevoerd, heeft de middenmanager nu een rol in de interactie, communicatie en relatie met medewerkers. Uit onderzoek naar de veranderbereidheid van medewerkers blijkt dat het ontvangen van vertrouwen een van de belangrijkste factoren is voor een positieve veranderbereidheid (Covey, 2006). Het bestaan van vertrouwen heeft een positieve impact op aantal organisatieactiviteiten waaronder; samenwerking, betrokkenheid, leren, creativiteit maar ook het vermogen tot veranderen (Currall & Judge, 1995; Floyd & Lane, 2000; Mayer, Davis, & Schoorman, 1995). Op basis van de factoren van het DINAMO model en de definitie van vertrouwen zijn er hypothesen geformuleerd en getoetst in de praktijk. De veronderstelling die ten grondslag lag aan dit onderzoek is dat de mate waarin middenmanagers hun medewerkers vertrouwen, een relatie heeft met de veranderbereidheid van de middenmanager ten aanzien van organisatieverandering. In dit onderzoek, literatuurstudie en empirisch onderzoek, komt naar voren dat dit inderdaad het geval is. Dit geldt echter niet voor elke vorm van veranderbereidheid. Het is in dit onderzoek alleen aangetoond voor de gevolgen die een manager verwacht voor zijn werkzaamheden naar aanleiding van de organisatieverandering, de emoties die de verandering oproept bij de middenmanager en als laatste; de invloed van de kennis & ervaring van de betrokkenen van de organisatieverandering. Er is dus geen samenhang gevonden tussen het vertrouwen dat een middenmanager heeft in zijn medewerkers en de mate waarin een middenmanager zich bij een verandering betrokken voelt, de mate waarin de middenmanager verwacht dat de organisatie het vermogen heeft om te kunnen veranderen, de mate waarin een middenmanager de verandering als beheersbaar ervaart en de mate van bereidheid om zich in te zetten voor het verandertraject. Een positieve uitzondering is gevonden binnen de mate waarop middenmanager de verandering als beheersbaar ervaart. De mate waarin een middenmanager zijn/haar medewerkers als betrouwbaar ervaart (een van de vormen van vertrouwen), is positief van invloed op als het gaat om hoe hij de verandering als beheersbaar ervaart.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6265
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Loon van W scriptie - Trust; givers’ point of view.pdf2.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.