Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6268
Title: Samen sterker;Een onderzoek naar het effect van peer-beoordeling met rubrics op betrokkenheid bij het samenwerkend leren in Havo 3
Authors: Den Butter, Albert-Jan
Keywords: peer-beoordeling
onderzoek
samenwerkend
leren
Havo 3
effect
Rubrics
Issue Date: 19-Nov-2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Samenvatting Binnen het Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (Havo) worstelen docenten vaak met de vraag hoe kun je beter inspelen op de leerattitudes van de Havo-leerling. De betrokkenheid van deze leerlingen bij het onderwijs is gering (Klomp & Thielen, 2010). Er wordt binnen werkgroepen van docenten gezocht naar alternatieve werkvormen om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten (Vermaas & van der Linden, 2007). Groepsopdrachten zijn hierbij een optie, maar betrokkenheid van de leerlingen hierbij is daarmee nog niet gegarandeerd. Literatuuronderzoek wijst uit dat het goed kan zijn voor de betrokkenheid van leerlingen wanneer ze, bij het uitvoeren van groepsopdrachten, zichzelf en elkaar beoordelen. Dit onderzoek richt zicht op het inzetten van peer-beoordeling door Havo-3 leerlingen tijdens het samenwerkend leren. Door hierbij gebruik te maken van ‘rubrics’ zou betrokkenheid verhoogd kunnen worden. Deze rubrics worden ingezet bij het beoordelen door middel van ‘peer-assessment’ (Topping, 1998). Vier klassen namen deel aan het onderzoek waarvan er twee werden toegewezen aan de experimentele groep en twee fungeerden als controlegroep. Er is onderzocht of er tussen deze groepen verschillen waren in betrokkenheid en samenwerking, door middel van een online enquête en door het voorleggen van open vragen. Verder is er een kwalitatieve studie uitgevoerd (waarin onder meer de uitkomsten van de rubrics zijn meegenomen) om meer inzicht te krijgen in het mechanisme dat tot verbetering in betrokkenheid bij de experimentele groepen zou kunnen leiden. Uit de online enquête blijkt dat er geen significant verschil is tussen de onderzoeks- en de controlegroepen. Uit de open vragen en uitkomsten van de rubrics blijkt echter wel dat het gebruik van rubrics voordelen biedt als het gaat om de betrokkenheid van en samenwerking met medeleerlingen. Ook is zichtbaar dat leerlingen die zich gedurende de opdracht leken te onttrekken, na bekendmaking van de uitkomsten van de eerste rubrics vaak hun werkhouding verbeterden. Verder onderzoek in de school zou duidelijk moeten maken of dit daadwerkelijk het geval is. Dan moeten groepsopdrachten wel een grotere plaats krijgen in de school en zou peer-review door middel van rubrics een vaste plaats moeten krijgen binnen deze groepsopdrachten
Description: Den Butter, A-J.(2015).Samen sterker Een onderzoek naar het effect van peer-beoordeling met rubrics op betrokkenheid bij het samenwerkend leren in Havo 3. November, 19, 2015, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6268
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWden Butter-19112015.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.