Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6269
Title: De Meerwaarde van Tussentijdse Reflectie tijdens het Leren met een Logistieke Simulator
Authors: Jongkind, Timon
Keywords: Simulator learning
Serious games
Reflective pauses
Debriefing
Issue Date: 8-Dec-2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De Meerwaarde van Tussentijdse Reflectie tijdens het Leren met een Logistieke Simulator Timon Jongkind Achtergrond – Diverse mbo-opleidingen gebruiken simulatoren voor het aanleren van beroepscompetenties. Bij simulatoroefeningen vindt reflectie vaak achteraf plaats tijdens de zogenaamde “debriefing”. Dat is ook het geval bij de oefeningen met de Transport Chain Simulator® van STC-Group. Omdat de reflectie achteraf plaatsvindt, kunnen de leerlingen niet meer tijdens de simulatoroefening verbeteringen aanbrengen in hun acties. Door middel van “reflectieve pauzes” kan reflectie tijdens de simulatoroefening worden toegepast. Uit diverse studies blijkt dat dit een meerwaarde kan hebben. Doel – In dit onderzoek is het doel om te bepalen wat voor mbo-leerlingen de meerwaarde van tussentijdse reflectie is voor het leerresultaat en de leerervaring tijdens het spelen van een simulatoroefening met de Transport Chain Simulator®. Proefpersonen, procedure, onderzoeksontwerp –83 eerstejaars leerlingen van de mbo-4 opleiding Logistiek Supervisor, in de leeftijd van 16 tot 22 jaar, speelden tijdens de reguliere les hetzelfde scenario in de Transport Chain Simulator® onder drie verschillende condities: zonder tussentijdse reflectie, met klassikale reflectie of met zelfstandige reflectie. Vooraf maakten ze een voorkennistest en vulden een vragenlijst metacognitieve vaardigheden in. Na afloop maakte iedere leerling een kennistoets en vulde een vragenlijst over de leerervaring in. Meetinstrumenten – De gebruikte voorkennistest en de kennistoets zijn bestaande toetsen die worden gebruikt in de lessen in de Transport Chain Simulator®. De vragenlijst metacognitieve vaardigheden is van Schraw en Dennison (1994) en tijdens de reflectieve pauze is gebruik gemaakt van de STARR methode (Stichting Consortium Beroepsonderwijs, 2007). De vragenlijst leerervaring is voor dit onderzoek ontwikkeld, deels gebaseerd op de vragenlijst van Van Walstijn (2013). Resultaten – Een significant effect van tussentijdse reflectie op het leerresultaat kon niet worden aangetoond. Wel blijkt uit de antwoorden op vragenlijsten dat leerlingen positief zijn over het hebben van tussentijdse reflectie tijdens het spelen van het scenario. Conclusie – Tussentijdse reflectie tijdens het spelen van een scenario is van meerwaarde voor de leerervaring.
Description: Jongkind, T. (2015).De Meerwaarde van Tussentijdse Reflectie tijdens het Leren met een Logistieke Simulator. December, 8, 2015, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6269
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJongkind-08122015.pdf611.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.