Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6271
Title: Het Effect van Expanding Retrieval Practice op het Leren van Nieuwe Woordenschat in het Primair Onderwijs
Authors: Winkel, Marijke
Keywords: Leerstrategieën
Expanding retrieval practice
Massing
Woordenschat
Issue Date: 8-Dec-2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Er is nog weinig bekend over het effect van expanding retrieval practice op het leren van nieuwe woorden in een vreemde taal bij jonge kinderen. In dit onderzoek werd bij 31 leerlingen van groep 3 onderzocht of expanding retrieval practice een beter effect had op het leren van nieuwe woordenschat in vergelijking met massed practice. Na een pre-test begon de interventie met het aanleren van acht nieuwe Nederlandse woorden. In de expanding retrieval practice conditie werden met intervallen van drie minuten, een dag en twee dagen, drie oefentoetsen afgenomen. In de massed retrieval practice conditie werden na een afleidingstaak van drie minuten drie oefentoetsen achter elkaar afgenomen. In beide condities werd na elke oefentoets feedback gegeven. Een week na de derde oefentoets volgde een posttest. In de expanding retrieval practice conditie leken zowel bij de oefentoetsen als bij de posttest meer nieuwe woorden onthouden te worden dan in de massed practice conditie maar na verdere analyse bleek dit niet zo te zijn. In dit onderzoek kon niet worden aangetoond dat expanding retrieval practice een leerstrategie is die leerlingen in het basisonderwijs helpt bij het beter onthouden van nieuwe woordenschat dan massed practice.
Description: Winkel, M. (2015). Het Effect van Expanding Retrieval Practice op het Leren van Nieuwe Woordenschat in het Primair Onderwijs. December, 8, 2015, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6271
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWWinkel-08122015.pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.