Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6272
Title: IDE(A)AL? Een onderzoek naar de invloed van transformationeel leiderschap op het succesvol onderhandelen over ontwikkel I-deals
Authors: Mels, J
Keywords: invoeren
werkbeleving
impact
financieel
management
rapporteren
personeelsmanagement
verandermanagement
beter bestuurlijk beleid
Issue Date: 31-Aug-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Research has been done about impact of change, even at work experience during change processes. Barely examined is the impact on work experience in a financial change process: a gap. This report examines this gap within the thirteen branches of the Flemish government. Through literature review, questionnaires, interviews and triangulation, this report provides a varied picture across the investigated impact. Job satisfaction is estimated more positive by CEOs than reality looks like. There is a difference between general work experience and those just around financial tasks. The function of financial manager is most satisfied with financial reporting and involvement in a financial change process. Executive staff is more satisfied with involvement in a change process than the financial tasks themselves. After completion of the change process, work experience is not always more favorable than before the process. The report makes recommendations on provision of information, training, better staff polls, more involvement in change. Some ideas for further scientific research are launched. Key words: implementation, impact, financial mamagement, financial reporting, work experience, personnel management, change management, new public management Er bestaat reeds onderzoek naar impact van verandertrajecten, ook naar werkbeleving binnen verandertrajecten. Nauwelijks onderzocht is de impact op werkbeleving binnen een financieel verandertraject: een gap. Dit rapport onderzoekt deze gap binnen de dertien beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Via literatuuronderzoek, vragenlijsten, interviews en triangulatie levert dit rapport een divers beeld op over de onderzochte impact. Werkbeleving wordt door leidend ambtenaren postiever ingeschat dan de werkelijkheid. Er is een verschil tussen algemene werkbeleving en deze enkel rond financiële taken. De functiegroep van financieel managers is het meest tevreden over financieel rapporteren en over de betrokkenheid bij een financieel verandertraject. Uitvoerend personeel is meer tevreden over betrokkenheid bij een verandertraject dan over de financiële taken zelf. Na afloop van een verandertraject is de werkbeleving niet noodzakelijk gunstiger. Het rapport doet aanbevelingen rond informatievoorziening, opleiding, betere personeelspeilingen, meer betrokkenheid bij verandertrajecten. Er gebeuren ook enkele voorstellen tot vervolgonderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6272
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Meijer D Scriptie definitieve versie.pdf470.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.