Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6273
Title: Sturen op Optimale Motivatie in Leernetwerken voor Professioneel Leren
Authors: Bartelts-Schilt, Marleen
Keywords: motivation
learning networks
professional development
Issue Date: 8-Dec-2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Bekwame leraren, die zich professioneel willen ontwikkelen en willen bijdragen aan innovatie zijn onontbeerlijk voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Het onderwijs moet zich immers continu aanpassen aan veranderingen in het onderwijsbeleid, omgevingseisen en leerlingenpopulatie. Leernetwerkgroepen bieden een passende werkvorm voor professioneel leren en kunnen tevens voorzien in de menselijke basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie ontwikkeling. Ontwikkeling en begeleiding van startende leerkrachten is een aandachtpunt op de Lerarenagenda 2013-2020, met name startende leerkrachten ervaren in de uitoefening van hun beroep een gevoel van isolement en kunnen daarmee de motivatie voor het beroep verliezen. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in het effect van de sociale configuratie van een blended Pabo leernetwerk voor professioneel leren op de autonome motivatieregulering van de individuele deelnemer. Achtereenvolgens wordt de sociale configuratie van de leernetwerkgroepen en de regulering daarvan, de motivatie van de individuele deelnemers en de invloed van de sociale configuratie op de motivatieregulering van de individuele deelnemer in kaart gebracht, met aandacht voor de startende leerkracht. De participanten in dit onderzoek zijn de deelnemers aan de blended Pabo leernetwerkgroepen, die door Iselinge Hogeschool zijn samengesteld. Bij de start van het project zijn er 44 participanten: studenten, leerkrachten uit het basisonderwijs, intern begeleiders en directieleden uit het basisonderwijs en docenten van Iselinge Hogeschool. Het onderzoek is als een mixed methods design uitgevoerd, zodat zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek is ingezet om tot een goed begrip te komen van de relatie tussen de sociale configuratie van leernetwerken en de motivatieregulering van de deelnemers. Voor het kwantitatief onderzoek is zowel de vragenlijst voor dimensies van sociaal leren als de vragenlijst voor het meten van motivatie voor professioneel leren gebruikt. Voor het kwalitatief onderzoek is gebruik gemaakt van audiobestanden van alle bijeenkomsten, interviews, reflective notes en bronnen in de online omgeving van de leernetwerkgroepen . Voor de regulering van de leernetwerkgroepen is het van belang gebleken om de rollen creator, co√∂rdinator en inspirator in iedere netwerkgroep in te vullen en aandacht te hebben voor het niveau van de co-regulering. De kijkpunten in de vragenlijst voor sociaal leren ondersteunen de groepen in het sturen op de ontwikkeling van activiteiten die relevant zijn voor een optimale sociale configuratie. Er is een causale relatie tussen de sociale configuratie en de regulering van de autonome motivatie aangetoond in het onderzoek, met name waar het gaat om startende leerkrachten.
Description: Bartelts-Schilt, M.(2015). Sturen op Optimale Motivatie in Leernetwerken voor Professioneel Leren. December, 8, 2015, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6273
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWBartelts-Schilt-08122015.pdf2.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.